รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1/10/2021 - ANNOUNCEMENT 3 / ประกาศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 01/10/2564 การประมูล #59
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) announced on 30/09/2021 for the extension of banning activities and extended banning date. Therefore Eur-Seree need to comply with the instruction of BMA and have to be rescheduled to a new date of 13th & 14th November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Public viewing eill be on Thursday 11 - 13 November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Private viewi g arrangement is strongly recommended at our ofgice from today until Saturday 6th Nov. by appointment only.

Important Note: The auction catalogues are already printed prior to this 3rd announcement and already sent to all members. All the previous scheduled dates printed would have to be corrected from 21, 22, 23 and 24 October 2021 to new dates of 11, 12, 13 and 14 November 2021 respectively. Timing on each day will remain unchanged.

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๓) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จากวันที่ 23 & 24 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 13 & วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม หรือได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันที่นี้ – 6 พ.ย. 2564

สำคัญมาก : เนื่องจากคู่มือการประมูลได้พิมพ์เสร็จล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก่อนการประกาศนี้ ดังนั้นเมื่อท่านเห็นวันที่ระบุว่า 21, 22, 23 และ 24 ตุลาคม 2564 นั้น จะต้องเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ประกาศใหม่ คือ วันที่ 11, 12, 13 และ 14 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาจะเป้นเวลาเดิมที่ระบุ ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศใดใดอันทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในการประมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Found 2784 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 80000   Approx: € 2051  Download Blank POST-BID
"Royal Holograph Letter - 1858 King Mongkut's holograph letter dated 23 September 1858 written at the Grand Palace to Samaul Giffillan, on double folded letter sheet size 11x18 cm. upper left bearing the Royal Command Seal in purple and personal seal at center. Content about requesting him to purchase some more items that not in previous order. The letter was signed by King Mongkut and stamped with H.M. Royal Seal on 2689th day of the reign. Rare. F.(1)"
พระราชหัตถเลขา - 2401 พระราชหัตถเลขาพร้อมซองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนที่พระบรมมหาราชวัง ลงวันที่ 23 กันยายน 1858 ถึง Samaul Giffillanบนกระดาษจดหมายพับสองทบ ขนาด 11x18 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์น้อย) หมึกสีม่วง และพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ตรงกลาง เนื้อหาขอร้องให้สั่งซื้อของเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เอง ประทับตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ (อาร์มรัชกาลที่ 4 องค์ใหญ่) วันที่ 2689 ในรัชกาล หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 165000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2564  Download Blank POST-BID
"Royal Holograph Letter - 1859 King Mongkut's holograph letter No. 82 dated 12 July 1859 from his Royal Residence at the Grand Palace to C.H.H. Wilsone, on double folded letter sheet size 10x15.5 cm. upper left bearing embossed seal and “Major King of Siam” seal in blue, in which the King request Mr. Wilsone to purchase some items from Singapore along with sending his royal regards to some of his old friends. The letter was signed by the King and embossed with H.M.'s Royal Seal. Upper left of paper envelope bearing Royal Seal in Chinese characters address to C.H.H. Wilsone Esquire. Excellent well preserved condition. Rare. VF.(2 pcs)"
พระราชหัตถเลขา - 2402 พระราชหัตถเลขาพร้อมซองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนที่พระบรมมหาราชวัง ที่ 82 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 1859 ถึง C.H.H. Wilsone บนกระดาษจดหมายพับสองทบ ขนาด 10x15.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายปั้มนูนพระราชลัญจกรและพระราชลัญจกรวงกลมสีน้ำเงิน เนื้อหาพระองค์ทรงขอให้ Mr. Wilsone ซื้อของบางอย่างจากสิงคโปร์และฝากความถึงถึงพระสหายเก่าบางคน พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เอง ประทับตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ มุมบนด้านซ้ายของซองกระดาษมีพระราชลัญจกรเป็นภาษาจีน จ่าหน้าถึง C.H.H. Wilsone Esquire สภาพดีมาก หายาก VF.(2 pcs)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 210000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 300000   Approx: € 7692  Download Blank POST-BID
"Royal Mail: 1859 Second King of Siam - King Pra Pin Klau Chaw Yuhua, holograph letter dated 3 October 1859 and cover written at Second King's Palace to C.H.H. Wilsone Consul for Denmark on double folded paper size 20x32 cm. embossed at center the Royal Seal, in which advising the exchange of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Denmark and Siam signed by King of Denmark and the two King of Siam (namely King Mongkut as the First King and King Pin Klao as the Second King). The letter was signed by the Second King “S. P. Pawarendrramesr” right-tilted and embossed seal of the Second King. The cover addressed from to C.H.H. Wilsone Consul for Denmark. Excellent condition. Rare. F.(2) "
2401 พระหัตถเลขาพร้อมซองของ กษัตรย์องค์ที่สองแห่งกรุงสยาม - พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระหัตถเลขาลงวันที่ 3 ตุลาคม 2401 พร้อมซองทรงเขียนที่วังของพระองค์ ถึง C.H.H. Wilsone Consul for Denmark บนกระดาษสองทบ ขนาด 20x32 ซม. ด้านบนตรงกึ่งกลางปั้มนูนพระราชลัญจกร พระองค์ทรงแจ้งการแลกเปลี่ยนสนธิสัญญามิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างเดนมาร์กและสยามลงพระปรภิไธย โดยกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้งสอง (คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระเจ้าปิ่นเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สอง)พระราชหัตถเลขาฉบับนี้พระองค์ทรงลงพระนาม “S. P. Pawarendrramesr” เอียงขวา และปั้มนูนพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ซองจดหมายจ่าหน้าถึง C.H.H. Wilsone Consul for Denmark สภาพดีมาก หายาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 500000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Royal Holograph Letter - Rama V's holographed letter No. 8/989 dated 10 October R.S. 124 from Chakri Maha Prasat Throne Hall addressed to Chao Praya Thewet Wongwiwat signed in Thai “Siammin”. Content contains King Rama V's suggestion on how to solve the problem about the tram's passage. Letter size 17.5x30 cm. Also included cover size 19x14.5 cm. Nicely mounted on white cardboard. Very fine. F.(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ที่ 8/989 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 124 จากพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ถึงเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” เนื้อหาเป็นข้อเสนอแนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาทางผ่านของรถราง ขนาดจดหมาย 17.5x30 ซม. พร้อมซองจดหมาย ขนาด 19x14.5 ซม. ติดอย่างสวยงามบนกระดาษแข็งสีขาว สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 72000

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
"Royal Command - 1903 No. 134/1275 dated 2 October R.S. 122 on paper size 20x33 cm. bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour. Contents regarding civil work at the foot of Mukkawan Bridge, planint grass, etc. Signed by King Rama V. Triple folds. Very fine. Also included an envelope addresses to Chao Praya Thewet Wongwiwat Director of Sanitary Department size 22x17 cm. Flip-flap bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour. Both the Royal Command and envelope with 2 punching holes. VF.(2) "
พระราชโองการ - 2446 ที่ 134/1275 ลงวันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ. 122 บนกระดาษขนาด 20x33 ซม. มีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่ด้านบน เนื้อหาเกี่ยวกับงานที่จำทำที่เชิงสะพานมัฆวาน ปลูกหญ้า และอื่นๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก มีซองจดหมายจ่าหน้าที่ถึง เจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ ผู้บัญชาการ กรมศุขาภิบาล ขนาด 22x17 ซม. ฝาซองมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน ตัวเอกสารและซองจดหมายถูกเจาะรู 2 รู VF.(2)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
"Royal Command - 1911 Rama VI's holograph command dated 27 February R.S. 130 from Prathinang Phiman Pathom, Pra Pathom Chedi, signed in Thai “Vajiravudh Por Ror”. Content command to all Royal Family and officers forbidding anyone to give medicine that not assigned by doctor to H.M. Queen. Double folded letter sheet size 14x18.5 cm. upper left bearing the Royal Seal in blue. Fine. F.(1)"
พระบรมราชโองการ - 2454 พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 130 ทรงเขียนที่พระที่นั่งพิมานปฐม พระปฐมเจดีย์ ลงพระปรมาภิไธย “วชิราวุธ ปร”. เนื้อหาทรงห้ามพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านห้ามถวายยาที่แพทย์มิได้สั่งยาแด่พระราชินี กระดาษพับสองทบ ขนาด 14x18.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีพระราชลัญจกรส่วนพระองค์สีน้ำเงิน สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 153  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1916 Certificate of Royal Award the decoration the Royal Cypher Rattanaporn - Fifth Class to one civil servant on 2 January B.E. 2459. Signed by King Rama VI. Size 24x37 cm. Center folded. F.(1)
พระบรมราชโองการ - 2459 ประกาศนียบัตรพระราชทานเหรียญเครื่องราชอิศริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ขนาด 24x37 ซม. พับกลาง F.(1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
"Royal Command - 1919 Royal Command of King Rama IX bestowing the Royal Decoration the Knight Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand Second Class to Police Officer on 4 December B.E. 2492 signed by HRH Prince Rangsit Prayurasakdi, the Prince of Chai Nat the Regent at the time and countersigned by Field marshcal Por Pibulsongkram Prime Minister at the time. Size 24x38 cm., two-folded and minor fault at upper right corner. F.(1) "
พระบรมราชโองการ - 2492 พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2ทวีติยาภรณ์ แก่นายตำรวจท่านหนึ่ง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ลงพระนามาภิไธยโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรม?ขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ขนาด 24x38 ซม. พับสองทบและมุมบนด้านขวามีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 2 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order in B.E. 2515 and B.E. 2546 to 2 civilian gentlemen. One without countersigned, one countersigned by Lieutenant Colonel Taksin Chinnawat Prime Minister at the time. Decorations involved are Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant and Member (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Paper size 25x39 cm. One with minor fault. F.(2)"
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 2 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี พ.ศ. 2515 และปี 2546 แก่ สุภาพบุรุษพลเรือน 2 ท่าน ใบหนึ่งไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อีกใบหนึ่งพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน ได้แก่ ช้างเผือก ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์ และมงกุฏไทย ชั้น 2 ระดาษขนาด 25x39 ซม. ใบหนึ่งมีตำหนิ F.(2)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
"Royal Decoration - Lot of 4 royal decoration seals printed in multi-coloured included 1. The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao, 2. The Most Exalted Order of the White Elephant, 3. The Noblest Order of the Crown of Siam, and 4. Monogram of King Rama VI. F.(4)"
"ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กลุ่มตราประทับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ภาพ ประกอบด้วย 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า, 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก, 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม, และ 4. พระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 6 สภาพดี F.(4)"

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - 1884 Royal Letter dated Thursday the 5th day of wanning moon, the 11th month of year 1246 corresponding to 9 OctOBER 1884 handwriting by King Rama V on paper size 14x22 cm. addressed to Prince Devan Uthayavongs and signed by himself. Contents about H.R.H.Chaturantarasmi repeatly requested for clerk, rate of wage for officers in Ministry of Finance, not good quality of blue ink, etc. Portion of left top margin missing. Aging but still fine. Rare. F.(1) "
พระราชหัตถเลขา - 2427 พระราชหัตถเลขาเขียนด้วยพระหัตถ์และพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี จ.ศ. 1246 ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2427 บนกระดาษขนาด 14x22 ซม. ถึงพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีขอเสมียนมาหลายครั้ง อัตราเงินเดือนของเจ้าพนักงานกระทรวงการคลัง คุณภาพของหมึกสีน้ำเงินไม่ค่อยดี และอื่นๆ ด้านบนซ้ายขาดหายไปเล็กน้อย กระดาษเหลืองแต่สภาพยังดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - An autographed letter No. 2/1837 dated 9 December R.S. 113 signed by King Rama V to Krom Mun Sommot Amarabandhu advising that his request for assistant was permitted. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Chakri Maha Prasat Throne Hall, size 8”x13”, signed in Thai read “Siaminthra”. Small holes on upperf left corner and several insect holes. Central folded. Aging but still in good condition. F.(1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 2/1837 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ร.ศ. 113 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ถึงกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ แจ้งพระบระบรมราชาอนุญาตให้แต่งตั้งผู้ช่วย กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสีปั้มนูน พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและรูแมลง พับกลาง เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(1) 

Auction Result for LOT NO:12:   unsold

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
"Royal Letter - An autographed letter No. 70/1364 dated 16 December R.S. 123 signed by King Rama V to Krom Khun Sommot Amarabandhu advising that he agreed to buy piece of land. Mourning letter head embossed colourless Royal seal Vimanmek Massion, size 8”x13”, signed in Thai read “Siaminthra”. Small hole on upper left corne. Aging but still in good condition. F.(1) "
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 70/1364 ลงวันที่ 16 ธันวาคม ร.ศ. 123 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ แจ้งว่าได้ตกลงซื้อที่ดินผืนหนึ่ง กระดาษไว้ทุกข์หัวจดหมายปั้มนูนสัญลักษณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้าย เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(1) 

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 897  Download Blank POST-BID
"Royal Will - King Rama V's hologragh Royal Will of 4 pages and map bestowed buildings and land to HRH Princess Onprapunrampai signed twice by King Chulalongkorn in Siamese “CHULALONGKORN POR ROR”. Letter head formula of Royal Command in gold and Royal Command Seal in purple. Double folded paper size 8”x13”. Also envelope with handwriting reads “No. 9/1374 Royal Letter bestowing land to HRH Princess Onprapunrampai”, size 8.5”x6.5”. F.(1+1)"
พระราชหัตถเลขา พินัยกรรม - พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 หน้า พร้อมแผนที่ ทรงพระราชทานตึกและที่ดินแด่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ ลงพระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ ปร” กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการสีทองและประทับตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์น้อย) หมึกสีม่วง กระดาษพับสองทบ ขนาด 8”x13” ยังมีซองจดหมายเขียนด้วยลายมือ อ่านได้ว่า “ที่ 9/1374 พระราชหีตถเลขา พระราชทานที่ ... แด่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ” ขนาด 8.5”x6.5” F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 86000

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - “A History of The Thai-Chinese” by Jeffery SNG and Pimpraphai Bisalputra, publihed by Craft Print International Ltd. Singapore. Hardbound cover, size 18x25 cm. Text in English, 448 pages with B&W and colour illustrations. Contents about The Chinese inThailand and what they have contributed to their country as Sino-Thai are the most illuminating. Very good condition and good for reference. F.(1) "
"หนังสือ - “A History of Thje Thai-Chinese”โดย Jeffery SNG และ Pimpraphai Bisalputra, พิมพ์โดย Craft Print International Ltd. Singapore ปกแข็ง ขนาด 18x25 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 448 หน้า พร้อมภาพประกอบ ขาวดำและสี เนื้อหาเกี่ยวกับชาวจีนในประเทศไทยและสิ่งที่พวกเขาได้มีส่วนทำให้ประเทศของเขา สภาพดีมากและเหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1) "

Auction Result for LOT NO:15:   unsold

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 179  Download Blank POST-BID
"Book - 1893 “SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT” by George B. Bacon, published by Charles Scribner's Sons. Hardbound cover, size 13x19 cm. Text in Englsih, 19 Chapters, 296 pages with 25 illustrations. Good condition. F.(1)"
"หนังสือ - 1893 “SIAM THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT” โดย George B. Bacon, พิมพ์โดย Charles Scribner's Sons ปกแข็ง ขนาด 13x19 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ มี 19 บท หนา 296 หน้า พร้อมภาพประกอบ 25 ภาพ สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:16:   unsold

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1961 “The Coinage of Siam” by Reginald Le May, 2nd Edition, by The Siam Society. Hardbound cover, size 18x25 cm. Text in English, 222 pages wilth 32 plate of B&W illustrations. Contents about Thai coins from Ayudhaya period to Bangkok period. Insect holes but still in dood condition. Good for reference. F.(1)"
หนังสือ - 1961 “The Coinage of Siam” โดย Reginald Le May พิมพ์ครั้งที่ 2 โดย The Siam Society ปกแข็ง ขนาด 18x25 ซม. เป็นภาษาอังกฤา หนา 222หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ 32 แม่พิมพ์ เนื้อหาเกี่ยวเหรียญไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงเทพฯ มีรูแมลงแต่สภาพยังดี เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1978 “Twenty Centuries of Coins” by Tony Oliver published by Allied Printers. Softbound cover, size 15x23 cm. Text in English 80 pages with B&W illustrations. Contents about coins used in Siam/Thailand. Minor fault but still fine. Good for reference. F.(1) "
หนังสือ - 1978 “Twenty Centuries of Coins” โดย Tony Oliver พิมพ์โดย Allied Printers ปกอ่อน ขนาด 15x23 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 80 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญที่ใช้ในสยาม/ประเทศไทย มีตำหนิแต่สภาพยังดี เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1997 “OLD HONG KONG' Volume one 1860-1900 and Volume Two 1901-1945, by Trea Wiltshire, 5th Edition, published by FormAsia Books Limited. Hardbound cover, size 33x26 cm. Text in English, Volume one 159 pages and Volume Two 159 pages with illustrations. Contents about a fascinating visual record of Hong Kong's turbulent first 100 years. Very good condition. Good for reference. F.(2)"
"หนังสือ - 1997 “OLD HONG KONG' Volume one 1860-1900 และ Volume Two 1901-1945, โดย Trea Wiltshire,พิมพ์ครั้งที่ 5, พิมพ์ที่ FormAsia Books Limited ปกแข็ง ขนาด 33x26 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งสองเล่มหนา 159 หน้า พร้อมภาพประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับบันทึกภาพอันน่าทึ่งของความปั่นป่วนวุ่นวายของฮ่องกงใน 100 ปีแรก สภาพดี เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(2)"

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1998 “Currencies in Old Shanghai” by 4 co-writers published in PRC, ISBN 7-5322-1774-4. Hardbound cover, size 22x29 cm., text in Chinese and English, 192 pages with colour illustrations. Contents about currencies in old Shanghai. Good for reference. F.(1) "
"หนังสือ - 1998 “Currencies in Old Shanghai” เรียบเรียงโดยผู้เขียนร่วม 4 คน พิมพ์ในประเทศจีน ISBN 7-5322-1774-4 ปกแข็ง ขนาด 22x29 ซม., เป็นภาษาจีนและอังกฤษ หนา 192 หน้า พร้อมภาพสี เนื้อหาเกี่ยวกับสกุลเงินของเซี่ยงไฮ้ในอดีต เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1) "

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 2012 “Siamese Coins From Funan to the Fifth Reign” by Ronachai Krisadaolarn and Vasilijs Mihailows, published by River Books Co. Ltd. Hardbound cover, size 22x29 cm. with box. Text in Enlish, 271 pages with over 1,000 colour images included DVD. Contents about Thai coins and the several types of money used by the various ethnic cultures that existed in this area. Very good condition. Excellent for reference. F.(1)"
"หนังสือ - 2012 “Siamese Coins From Funan to the Fifth Reign” โดย Ronachai Krisadaolarn และ Vasilijs Mihailows พิมพ์โดย River Books Co. Ltd. ปกแข็ง ขนาด 22x29 ซม. พร้อมกล่อง เป็นภาษาอังกฤษ หนา 271 หน้า พร้อมภาพประกอบสีกว่า 1,000 ภาพที่บันทึกในแผ่นดีวีดี เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญไทยและเงินหลายประเภทที่ใช้โดยวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนี้ สภาพดีมาก เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(1)"

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 2900

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 2016 “Unseen Siam Early Photography 1860-1910” by Joachim K. Bautze published by River Books. Hardbound cover, size 29x29 cm. Text in English 364 pages with B&W illustrations. Contents about early photographs of Siam. Good for reference. Staring price is lower than the issued price. F.(1)"
หนังสือ - 2559 “Unseen Siam Early Photography 1860-1910” โดย Joachim K. Bautze พิมพ์โดย River Books ปกแข็ง ขนาด 29x29 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 364 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเกี่ยวภาพถ่ายเก่าของสยาม เหมาะสำหรับอ้างอิง ราคาเริ่มต้นต่ำกว่าราคาที่ออกวางจำหน่าย F.(1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 1800

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books included 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, Second Semester, printed by Librairie De L. Hachette Et C. Hardbound cover, size 22.5x30.5 cm. Text in French, 434 pages with illustrated by most famous artists. Contents about Siam on pages 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cab+mbodge, De Laos” by Par Feu Henri Mouhot; and 2. 1999 “Old Siam of Henry Mouhot” by Anake Nawigamune published by Saeng Dao Publisher, softbound cover, size 14x21 cm., text in Thai, 159 pages with B&W illustrations. Contents about republishing of illustrations of Henry Mouhot. Good for reference. F.(2)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, ภาคที่สอง, printed by Librairie De L. Hachette Et C. ปกแข็ง ขนาด 22.5x30.5 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส หนา 434 หน้าพร้อมภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เนื้อหาเกี่ยวสยามอยู่หน้า 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cambodge, De Laos” โดย Henri Mouhot; และ 2. 2542 “ภาพสยามของอองรี มูโอต์” โดยเอนก นาวิกมูล พิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาว ปกอ่อน ขนาด by 14x21 ซม.,เป็นภาษาไทย หนา 159 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเอาภาพของ อองรี มูโอต์ มาพิมพ์ใหม่ เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สภาพดี F.(2)"

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books included 1. 1979 “Non-Islamic States & Western Colonies AD 600-1979” and 2. 1998 “The History and Coinage of South East Asia Until the Fifteenth Century”. Both by Michael Mitchiner puiblished by Hawkins Publications, hardbound cover, size 21.5x30 cm., text in English, 640 pages and 256 pages respectively with B&W illustrations. Good for reference. F.(2)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1979 “Non-Islamic States & Western Colonies AD 600-1979” และ 2. 1998 “The History and Coinage of South East Asia Until the Fifteenth Century” ทั้งสองเล่มแต่งโดย Michael Mitchiner พิมพ์โดย Hawkins Publications ปกแข็ง ขนาด 21.5x30 ซม. เป็นภาษาอังกฤษ หนา 640 หน้า และ 256 หน้า ตามลำดับ พร้อมภาพประกอบขาวดำ เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(2)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books included 1. 1982 “Rattanakosin's Coinage B.E. 2325-2525” by Treasury Department, printed by United Production Printing, harbound cover size 20x27 cm., text in Thai, 504 pages with colour illustrations; and 2. 2002 “Centenary of Thai Banknote: 1902-2002” by Bank of Thailand printed by Bangkok Printing (1984), hardbound cover size 21.5x30 cm., text in Thai and English, 448 pages with B&W and colour illustrations. Good for reference. Low starting price. F.(2) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2525 “เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2525” โดยกรมธนารักษ์ พิมพ์โดยโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น ปกแข็ง ขนาด 20x27 ซม., เป็นภาษาไทย หนา 504 หน้าพร้อมภาพประกอบสี; และ 2. 2545 “100 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์โดยโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) ปกแข็ง ขนาด 21.5x30 ซม., เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนา 448 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำและสี เหมาะสำหรับอ้างอิง ราคาเริ่มต้นต่ำมาก F.(2) "

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 1900

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 books included 1. 1991 “SPECIAL'91” Vol. 2, 1991 Special Edition, published by Collection & House, hardbound cover size 21.5x29 cm. text in Thai 228 pages with colour illustrations caption in bi-lingual, content about King Chulalongkorn; and 2. “Collection of the Most precious King Rama 5 Medals and Royal Decorations” by Chai Changwang published by Dao Prasuk Publishing, hardbound cover, size 21x29 cm., text in Thai 414 pages with illistrations, contents about medals and decorations in the reign of King Rama V, good for reference. F.(2) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2534 “พิเศษ '91” ปีที่ 2, ฉบับพิเศษ 2534, พิมพ์โดยคอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ปกแข็ง ขนาด 21.5x29 ซม. เป็นภาษาไทย หนา 228 หน้าพร้อมภาพประกอบสี คำอธิบายภาพสองภาษา เนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5; และ 2. “รวมเหรียญ ร. 5 อันสูงค่ายิ่ง และเครื่องขัตติยราชูปโภค” โดย ชัย ช้างวัง พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดาวพระศุกร์ ปกแข็ง ขนาด 21x29 ซม., เป็นภาษาไทย หนา 414 หน้าพร้อมภาพประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญและเครื่องราชฯ ในรัชกาลที่ 5 เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(2) "

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 4 Chinese erotic painted big book in colour without text. Size 17x27 cm., thickness 6.4 cm., all pages continue folded book. F.(4)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของจีนขนาดใหญ่ 4 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 17x27 ซม. หนา 6.4 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 5 books in related to King Rama V included 1. “Collection of Royal Portraits and Royal History of King Chulalongkorn” published by Nangsue Sai Nam; 2. 2003 “His Majesty the King Rama V of the World” by Paladisai Sitthithanykij; 3. 2012 “Chulalongkorn the Great, Pictures of Thailand's Beloved King” by Anake Nawigamune; 4.1996 “The Equestrian Statue” by Paladisai Sitthithanykij; and 5. “Collection of Royal Portraits of King Chulalongkorn” Three hardbound covers and 2 softbound covers. Good for reference. F.(5) "
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ รัชกาลที่ 5” พิมพ์โดยหนังสือสายน้ำ; 2. 2546 “พระเจ้ากรุงสยามแห่งโลก” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; 3. 2555 “ประมวลภาพพระปิยมหาราช” โดยเอนก นาวิกมูล; 4. 2509 “พระบรมรูปทรงม้า” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; และ 5. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธเจ้าหลวง” ปกแข็ง 3 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง F.(5)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 2900

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 5 books on aviation included 1. 1984 “The Australian Air Mail Catalogue” by Nelson Eustis; 2. “British External Air Mails Until 1934” by Alexander S. Newall; etc. Three hardbound covers and two softbound covers. Text in English with illustration. Fine. F.(5)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือเกี่ยวกับการบิน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1984 “The Australian Air Mail Catalogue” โดย Nelson Eustis; 2. “British External Air Mails Until 1934” โดย Alexander S. Newall; เป็นต้น ปกแข็ง 3 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม เป็นภาษาอังกฤษอบ พร้อมภาพประกอบ สภาพดี F.(5)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 7 books included 3 books related tophilatelic, 2 books related to Thai coins both circulated and commemorative coins, 1 book about Locomotives & Carriages/Wagons by State Railway of Thailand. Hardbound and softbound cover. Good for reference. F.(7)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 7 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือเกี่ยวกับการสะสมแสตมป์ 3 เล่ม, เกียวกับเหรียญหหมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 เล่ม, ชื่อ “รถจักรและรถพ่วงประวัติศาสรต์” โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน เหมาะสำหรับอ้างอิง F.(7)"

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of Stamp Catalog included Thai, People's Republic of China, Stanley Gibbon's 1959, The Japanese Occupation 1942-1945, and Singapore 1990; 2 auction catalogs, etc. Total 16 items. Fine. F.(1 lot)"
"หนังสือ - กลุ่มแค๊ตตาล็อคแสตมป์ ประกอบด้วย ประเทศไทย, ประเทศจีน, Stanley Gibbon's 1959, The Japanese Occupation 1942-1945, และสิงคโปร์ 1990; แค๊ตตาล็อคประมูล 2 เล่ม และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 16 รายการ สภาพดี F.(1 lot)"

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
"Book – THAILAND Development of the Postal System 1833-1899, exhibit of Surajit Gongvatana, published by David Feldman in 2010, text in English, colour illustrations, 135 pages with gold rim, limited edition only 250 issues (this book is number 209), hardbound cover, very beautiful velvet lining. On front with signature of Surajit, on back with 1 CD. Very good condition and very rare. (1)"
หนังสือ THAILAND Development of the Postal System 1833-1899 เป็นสิ่งสะสมประกวดของคุณสุรจิตร ก้องวัฒนา จัดพิมพ์โดย David Feldman ในปี พ.ศ.2553 เป็นภาษาอังกฤษ ภาพสี จำนวน 135 หน้า ขอบทอง จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพียง 250 เล่มเท่านั้น (เล่มนี้เป็นเล่มที่ 209) ปกแข็ง บุกำมะหยี่อย่างสวยงาม ด้านหน้ามีลายเซ็นคุณสุรจิตร ด้านหลังมีแผ่น CD 1 แผ่น สภาพดีมาก หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 4300

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Chinese Cartoon - Lot of 13 Chinese Cartoon Stories. Aging but still fine. F.(1 lot)
หนังสือการ์ตูน - กลุ่มหนังสือการ์ตูนจีน 13 เรื่อง เก่าเก็บแต่สภาพยังดีอยู่ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
"Cigar labels; 1900's collection of over 900 items mostly in complete series from Vander Elst and Willem II, including military, uniform, Napolean, scenery, Chinese Porcelain, guns, flowers, butterfly, celebrities etc., neatly arrange in one album pf 40 pages, good condition. (1 album)"
"รูปยาซิกา ประมาณ 1900's คอลเลคชั่นจำนวนกว่า 900 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นชุดต่างๆจาก Vander Elst and Willem II, มีชุดทหาร เครื่องแบบ นโปเลียน ทิวทัศน์ ลายครามจีน ปืน ดอกไม้ ผีเสื้อ ดารา และอื่นๆ จัดเรียบเรียงอย่างสวยงามในอัลบัม 40 หน้า สภาพดี (1 เล่ม)"

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Cigarette card - Cigarette card of Eagle Bird Khun Chang Khun Pan 2nd Series set of 50. Good condition. (50)
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทตรานกอินทรี ชุดขุนช้าง-ขุนแผน ชุดที่ 2 ครบชุด 50 ใบ สภาพดี (50)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
"Cigarette Card - Cigarette card showing the Dusdi Mala Medal that estiblished by King Rama V in order to celebrate the 100th Anniversary of Rattanakosin in the year B.E. 2525 bestowed as a reward, equal preference, to every class. Upper and lower right corner and medal with faults. F.(1) "
รูปยาซิกาเรตการ์ด - รูปยาซิกาเรตการ์แสดงภาพเหรียญดุษฎีมาลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี พ.ศ. 2525 พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบเสมอกันทุกชนชั้นยศศักดิ์ มุนบนและมุมล่างด้านขวาแหว่งหายไปเล็กน้อย และ รูปเหรียญ ชำรุด F.(1)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
"Cigarette card - Lot of 10 cigarette cards of Sum Muye & Co. featuring Chakri Dynasty included portrait of King Rama I to King Rama VII, etc. Good condition. (10)"
รูปยาซิกาเร็ท - กลุ่มรูปยาซิกาเร็ทออกโดยบริษัท ยาสูบซำมุ้ย เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และอื่นๆ รวม 10 ใบ สภาพดี (10)

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Identification Certificate - Identification Certificate dated 26 January 1949 issued to Danish lady by Immigration Division in Bangkok on paper size 18.5X24.5 cm. bearing GARUDA on top. Six folds. Fine. F.(1)
ใบสำคัญแสดงรูปพรรณ - ใบสำคัญแสดงรูปพรรณลงวันที่ 26 มกราคม 2492 ออกให้สุภาพสตรีชาวเดนมาร์ก ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ขนาดกระดาษ 18.5X24.5 ซม. มีครุฑอยู่ด้านบน พับหกทบ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:38:   unsold

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
"King Rama IX; Lot of 4 record and compact disc 4 pcs., record “Hucky Eichelmann - Candlelight Blues Vol.1” and “Hucky Eichelmann - Sweet Words Vol.2” and compact disc “A TRIBUTE TO KING OF JAZZ by John di Martino Vol.I and II”, all unopen package.(4) sold as is."
รัชกาลที่ 9 แผ่นเสียงและซีดีจำนวน 4 แผ่น แผ่นเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “Hucky Eichelmann - Candlelight Blues Vol.1” และ “Hucky Eichelmann - Sweet Words Vol.2” และแผ่นซีดี “A TRIBUTE TO KING OF JAZZ by John di Martino Vol.I and II” ยังอยู่ในซีลพลาสติกเดิม ไม่ได้เปิดใช้งาน (4) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Label : Lot of 3 Siam Trade Fair B.E. 2468 labels of size 3x4.4 cm. 2 red background and 1 light green background. Fine. Rare. F.(3)
ป้ายผนึก : ป้ายผนึก พ.ศ. 2468 สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ จำนวน 3 ป้าย ขนาด 3x4.4 ซม. 2 ป้ายพื้นสีแดงและ 1 ป้ายพื้นสีเขียวอ่อน สภาพดี หายาก F.(3)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Lot of 2 coloured prints and 10 B&W photographs. Prints included portrait of H.M. King Bhumibol and H.M. Queen Sirikit size 15x20 cm. mounted on white cardboard 20x27 cm. Fine. F.(2+10)
กลุ่มภาพพิมพ์สี่สี 2 ภาพ และภาพถ่ายขาวดำ 10 ภาพ ภาพพิมพ์เป็รพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ขนาด 15x20 ซม. ติดบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 20x27 ซม. สภาพดี F.(2+10)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
"Lot of 2 Ministry of Interior's official letter to H.R.H. Krom Luang Chanthaburi Narunath signed in Thai “Damrong” (H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab) , on Garuda letterhead No. 542/3954 dated 28 July R.S. 131 and on Coat of Arms No. 910/6543 dated 10 October R.S. 131. Content of both regarding French liquor distribution. Size 21x24 cm. Upper left corner with small hole. Light yellow toning. Fine. F.(2) "
"กลุ่มหนังสือราชการกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ถึงพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนารถ ลงพระนามภาษาไทย “ดำรง” (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) , บนกระดาษหัวจดหมายตราครุฑ ที่ 542/3954 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ. 131 และบนกระดาษหัวจดหมายตราแผ่นดิน ที่ 910/6543 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 131 ทั้งสองฉบับเนื้อหาเรื่องการจำหน่ายสุราฝรั่งเศส ขนาดกระดาษ 21x24 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ กระดาษออกสีเหลืองอ่อนๆ สภาพดี F.(2) "

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 6800

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
"Magazine – “Le Pelerin” magazine Issue 6 November 1910, front cover illustrates the portrait of King Rama VI with caption “The New King of Siam”. Illustration in small frame at lower right corner is the portrait of King Sakrin Thararit of Lan Xang, Luang Prabang but caption read “The late King Chulalongkorn”. On page 2 published news of the funeral of the King of Siam. Fault but still fine. F.(1)"
นิตยสาร – นิตยสาร “Le Pelerin” ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2453 ปกหน้าภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำอธิบายภาพ “กษัตริยืพระองค์ใหม่ของกรุงสยาม” ภาพในกรอบเล็กด้านล่างขวาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระเจ้าสักรินทราฤทธิ์ เจ้านครหลวงพระบางแห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งผิดและบรรยายใต้ภาพว่า “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต” หน่า 2 พิมพ์ข่าวพระพิธีพระบรมศพ มีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
"Map - Lot of 2 maps included 1. “Plan de la Ville de Siam” drawn in 1687 by Holland map writer J Van Schley and published in Historische Bescbryving de Reizen in 1755, size 10”x12”; and 2. “America” map shows America and South America, size 40x30 cm. minor fault. Both housed in wooden frame of 38x32 cm. and 49x38 cm. respectively. Good for map lovers and historians. (2) "
แผนที่ - กลุ่มแผนที่ 2 ใบ ประกอบด้วย 1. “Plan de la Ville de Siam” เขียนในปี 1687 โดยนักเขียนแผนที่ชาวฮอลันดา J Van Schley และตีพิมพ์ในหนังสือ “Historische Bescbryving de Reizen” ในปี 1755 ขนาด 10”x12”; และ 2. “America” แผนที่แสดงทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้ ขนาด 40x30 ซม. มีตำหนิเล็กน้อย ทั้งสองใส่ในกรอบไม้ ขนาด 38x32 ซม. และ 49x38 ซม. ตามลำดับ เหมาะสำหรับนักสะสมแผนที่และนักประวัติศาสตร์ (2)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
"Album of 20 sockets housed maps and French magazines Maps includecd 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co. size 30x40 cm.; 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company size 25x31 cm.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas size 24x36 cm.; and 4. “Indochine” Larousse Universel size 19x29 cm. French Newspaper included 1. front page of Le Petit Journal issued Sunday 11 July 1897 No. 347; 2. du Petit Journal 3 colour pages; etc. Inspection suggested. F.(1 album)"
"อัลบั้ม ขนาด 20 ซองใส่แผนที่และหนังสือพิมพ์ฝรี่งเศส แผนที่ประด้วย 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co.; ขนาด 30x40 ซม. 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company ขนาด 25x31 ซม.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas ขนาด 24x36 ซม.; และ 4. “Indochine” Larousse Universel ขนาด 19x29 ซม. หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสประกอบด้วย 1. หน้าแรกของ Le Petit Journal ฉบับลงวันที่ วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 1897 เล่มที่ 347; 2.หน้าสีของ du Petit Journal 3 หน้า; เป็นต้น ควรตรวจสอบ F.(1 album) "

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
"An album of 20 pockets housed the documents of R.S. 125- 127 in the reign of King Rama V, aging and fault. Also various articles from French magazines such as L'Illustration. (1 album)"
อัลบั้มขนาด 20 ซองใส่เอกสาร ร.ศ. 125- 127 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เหลืองเก่าเก็บและมีตำหนิ นอกจากนี้ยังมีบทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส เช่น L'Illustration เป็นต้น (1 album)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Photograph - 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibil.On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A23054” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper box.
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A23054” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Photograph - 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibil.On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A23054” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper box.
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A23054” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Photograph - 97.66% gold photograph of H.M. King Bhumibil.On reverse bearing emblem of 50th Anniversary Celebration of H.M.'s Accession to the Throne at center underneath showing Thai wording “97.66 pure gold” and serial number “A23054” and every corner with symbol digit “๙” on tray with pedestal. Size 9x12.5 cm. and housed on acrylic size 14.5x20 cm. and gilted monogram above with wooden stand of 14x8 cm. Original paper box.
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทองคำ 97.66% ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใต้ลงมามีอักษรไทยคำว่า “ทองสุทธิ 97.66” และหมายเลข “A23054” ทุกมุมมีสัญลักษณ์เลข “๙” บนพาน ขนาด 9x12.5 ซม. ติดอยู่บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 14.5x20 ซม. ปั้มพระปรมาภิไธยสีทองตรงกลางด้านบน พร้อมแท่นรองไม้ขนาด 14x8 ซม. กล่องกระดาษเดิม น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Photograph - B&W photograph of General Luang Charnchidchingchai, size 13x19 cm., housed in wooden frame size 26x32 cm. Also his mourning book dated 31 March B.E. 2522, softbound cover size 19x26.5 cm., text in Thai with B&W and colour illustrations. (2)"
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายขาวดำพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย ขนาด 13x19 ซม. ใส่ในกรอบไม้ ขนาด 26x32 ซม. ยังมีหนังสืองานศพของพลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2522 ปกอ่อน ขนาด 9x26.5 ซม. เป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบขาวดำและสี (2)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 2784 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price