รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

On-line Register

Purchasers are requested to register at our registration desks at least 30 minutes before the auction to complete bidders registration and to receive a numbered paddle. Purchasers will be asked to supply a bank reference along with identification card when registering. The company has the right, at our complete discretion, to refuse admission to the premises or participation in any auction and to reject and bid.

Bidders may use our on-line registration service below.

1. Your Information

First Name
Last Name
Occupation
Address
 
City/State
Postal Code
Country
Telephone
Fax
Mobile
Email

2. Your purpose of event visiting

Participate in bidding
Gather information
Observe the event
Others (pls. specify)
 

     If you wish to participate in bidding please fill in details below

     Participate in bidding by Fax or Email is possible; Make bidding at the event please leave check box blank

     Previous Customer: Yes No  (Previous customers normally will automatically be allowed to bid)

For non recorded customers please fill in references with phone, fax or email we can contact : 

1. Name Phone Fax/Email

2. Name Phone Fax/Email

3. Name Phone Fax/Email

4. Name Phone Fax/Email

     Please allow us reasonable time before reconfirm back your bidding status.

     All absentee bidding must reach us 48 hours prior the auction starts.

3. How do you know this event?

Friends
Newspaper
Magazine
Radio
Direct mail
Others (pls. specify)
 

4. Will you intend to visit the next event?
Yes No

5. Should you have any comment or suggestion?

Please enter the digits you see below:

  number