รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 26 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. 1991 “SPECIAL'91” Vol. 2, 1991 Special Edition, published by Collection & House, hardbound cover size 21.5x29 cm. text in Thai 228 pages with colour illustrations caption in bi-lingual, content about King Chulalongkorn; and 2. “Collection of the Most precious King Rama 5 Medals and Royal Decorations” by Chai Changwang published by Dao Prasuk Publishing, hardbound cover, size 21x29 cm., text in Thai 414 pages with illistrations, contents about medals and decorations in the reign of King Rama V, good for reference. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2534 “พิเศษ '91” ปีที่ 2, ฉบับพิเศษ 2534, พิมพ์โดยคอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ปกแข็ง ขนาด 21.5x29 ซม. เป็นภาษาไทย หนา 228 หน้าพร้อมภาพประกอบสี คำอธิบายภาพสองภาษา เนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5; และ 2. “รวมเหรียญ ร. 5 อันสูงค่ายิ่ง และเครื่องขัตติยราชูปโภค” โดย ชัย ช้างวัง พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดาวพระศุกร์ ปกแข็ง ขนาด 21x29 ซม., เป็นภาษาไทย หนา 414 หน้าพร้อมภาพประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญและเครื่องราชฯ ในรัชกาลที่ 5 เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 26 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price