รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก
 

Updated 1/10/2021 - ANNOUNCEMENT 3 / ประกาศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 01/10/2564 การประมูล #59

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) announced on 30/09/2021 for the extension of banning activities and extended banning date. Therefore Eur-Seree need to comply with the instruction of BMA and have to be rescheduled to a new date of 13th & 14th November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Public viewing eill be on Thursday 11 - 13 November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Private viewi g arrangement is strongly recommended at our ofgice from today until Saturday 6th Nov. by appointment only.

Important Note: The auction catalogues are already printed prior to this 3rd announcement and already sent to all members. All the previous scheduled dates printed would have to be corrected from 21, 22, 23 and 24 October 2021 to new dates of 11, 12, 13 and 14 November 2021 respectively. Timing on each day will remain unchanged.

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๓) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จากวันที่ 23 & 24 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 13 & วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม หรือได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันที่นี้ – 6 พ.ย. 2564

สำคัญมาก : เนื่องจากคู่มือการประมูลได้พิมพ์เสร็จล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก่อนการประกาศนี้ ดังนั้นเมื่อท่านเห็นวันที่ระบุว่า 21, 22, 23 และ 24 ตุลาคม 2564 นั้น จะต้องเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ประกาศใหม่ คือ วันที่ 11, 12, 13 และ 14 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาจะเป้นเวลาเดิมที่ระบุ ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศใดใดอันทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในการประมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom
ณ. โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม

Auction Date:
Saturday 13th November 2021 at 10.30 am & 14th November 2021 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 14 ฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Shangri-La Hotel Bangkok - Grand Ballroom, 11th - 13th November 2021 at 10.30-19.00
Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 6th November 2021 by appointment only. 
โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ - ห้องแกรนด์บอลลูม วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30–19.00 น.
หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,000 lots with starting prices over 25,000,000 THB. (€690,000)
Featuring:

1. “Solid and Lucky number” A special section designated to this very popular group of over 100 lots various rare and popular numbers.

2. “All Graded Coins and Medals” Another section over 300 lots focus onto all graded coins and medals and several top grades are represented herewith.

Stamps: Large selection of postal history including large selection of early surcharges errors and in full sheets, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Important rare WWII Thai Occupation of Malaya covers and postmarks. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Collection of “Thai Error Notes” .Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Others are graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations and excellent value dealer’s lots.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial vintage and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้าขาวดำ 10-92)
Saturday 13th November 2021 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-76 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 77-146 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2411-2453) 147-443 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 444-498 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 499-561 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 562-581 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 582-641 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 642-703 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 704-884 Print this section catalogue
SECTION 10 STAMPS: LOTS - 1883- present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 885-938 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 939-1000  

Session 2: COINS LOTS & SACKS - เหรียญรวม-ถุง-กระสอบ (หน้าสี 19-22)
Saturday 13th November 2021 at 3.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 11 COINS-MEDALS: LOTS & SACKS หรียญกษาปณ์-ที่ระลึก รายการรวม 1001-1048 Print this section catalogue

Session 3: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้าสี 23 - 81)
Saturday 13th November 2021 at 4.00 p.m. / วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 12 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 1049-1201 Print this section catalogue
SECTION 13 BANKNOTE SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 1202-1287 Print this section catalogue
SECTION 14 BANKNOTE SERIES IX - XVII ธนบัตร รุ่น 9 - 17 1288-1398 Print this section catalogue
SECTION 15 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1399-1408 Print this section catalogue
SECTION 16 PROOF - SPECIMENT NOTES รู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 1409-1428 Print this section catalogue
SECTION 17 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1429-1446 Print this section catalogue
SECTION 18 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1447-1464 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1465-2000  

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้าสี 61-82)
Sunday 14th November 2021 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 14
พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 19 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2147 Print this section catalogue
SECTION 20 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2148-2157 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2158-2217 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2218-2300  

Session 5: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA-CASTING ALLOYS - GOLD COINS -
พดด้วง
- เงินโบราณ - พระ-รูปหล่อ - เหรียญกษาปณ์ทอง (หน้าสี 108 - 156)
Sunday 14th November 2021 at 10.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 22 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 2301-2375 Print this section catalogue
SECTION 23 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 2376-2406 Print this section catalogue
SECTION 24 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 2407-2458 Print this section catalogue
SECTION 25 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2459-2612 Print this section catalogue
SECTION 26 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 2613-2634 Print this section catalogue
SECTION 27 GOLD COINS RAMA IV - X (1860-present) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.4 - 10 2635-2722 Print this section catalogue

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 157-169)
Sunday 14th November 2021 at 12.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 28 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2723-2782 Print this section catalogue
SECTION 29 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2783-2802 Print this section catalogue
SECTION 30 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2803-2804 Print this section catalogue
SECTION 31 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2805-2812 Print this section catalogue
SECTION 32 JEWERLY ETC. เครื่องประดับ อื่นๆ 2813-2838 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 2839-3000  

Session 7: THAI COINS - MEDALS - เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึกทย (หน้าสี 170-230)
Sunday 14th November 2021 at 1.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 33 MEDALS: RAMA V - present (1876-present) เหรียญที่ระลึก ร.5-ปัจจุบัน (พ.ศ.2419-ปัจจุบัน) 3001-3218 Print this section catalogue
SECTION 34 COINS: RAMA IV - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ .4-ร.8 (พ.ศ.2378-2489) 3219-3360 Print this section catalogue
SECTION 35 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 3361-3558 Print this section catalogue
SECTION 36 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3559-3615 Print this section catalogue


"Collectibles Market Place" @ Shangri-La Hotel Bangkok.

11th – 14th November 2021(4 days) @ Grand Ballroom:
over 20 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.
 

Hotel Booking
Please contact Shangri-La Hotel Bangkok

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai