รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 8 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1919 Royal Command of King Rama IX bestowing the Royal Decoration the Knight Commander of the Most Noble Order of the Crown of Thailand Second Class to Police Officer on 4 December B.E. 2492 signed by HRH Prince Rangsit Prayurasakdi, the Prince of Chai Nat the Regent at the time and countersigned by Field marshcal Por Pibulsongkram Prime Minister at the time. Size 24x38 cm., two-folded and minor fault at upper right corner. F.(1)
พระบรมราชโองการ - 2492 พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2ทวีติยาภรณ์ แก่นายตำรวจท่านหนึ่ง ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ลงพระนามาภิไธยโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรม?ขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ขนาด 24x38 ซม. พับสองทบและมุมบนด้านขวามีตำหนิ F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price