รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 68 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 68    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Souvenir Presentation: A special stamp album entitled “WITH LOVE” issued on the auspicious occasion of H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary housing the official gold replica postage stamps in total of 12 each and one souvenir sheet issued by Thailand Post Co., Ltd. Also gold plate picturing Their Majesties the King and the Queen size 3”x2.5” within the acrylic frame size 4.5”x4.5” with Thai wording in 3 lines reading as “WITH LOVE” on the occasion of Royal Gold Wedding Anniversary 28 April 2000” and booklet of H.M. the King's brief biography. This album is No. 4138. Packed in the fancy presentation box with gilt wording “WITH LOVE” in Thai. VF.(1)
สมุดอัลบั้มพิเศษ ชื่อ “ด้วยรัก” ออกเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บรรจุแสตมป์ทองจำลอง 12 ดวงและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกออกโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1 แผ่น ยังมีแผ่นทองภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ขนาด 3”x2.5”บรรจุในแผ่นอคริริคขนาด 4.5”x4.5” มีภาษาไทยด้านล่าง 3 บรรทัด อ่านได้ว่า “ด้วยรัก ในวโรกาสกาญจนาภิเษกสมรส 28 เมษายน 2543 และมีหนังสือพระราชประวัติในหลวงอย่างย่อหนึ่งเล่ม อัลบั้มนี้หมายเลข 4138 บรรจุในกล่องอย่างสวยงามและมีคำว่า”ด้วยรัก” พิมพ์ทอง VF.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 68 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price