รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 45 from total of 2778     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 45    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Album of 20 sockets housed maps and French magazines Maps includecd 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co. size 30x40 cm.; 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company size 25x31 cm.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas size 24x36 cm.; and 4. “Indochine” Larousse Universel size 19x29 cm. French Newspaper included 1. front page of Le Petit Journal issued Sunday 11 July 1897 No. 347; 2. du Petit Journal 3 colour pages; etc. Inspection suggested. F.(1 album)
อัลบั้ม ขนาด 20 ซองใส่แผนที่และหนังสือพิมพ์ฝรี่งเศส แผนที่ประด้วย 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co.; ขนาด 30x40 ซม. 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company ขนาด 25x31 ซม.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas ขนาด 24x36 ซม.; และ 4. “Indochine” Larousse Universel ขนาด 19x29 ซม. หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสประกอบด้วย 1. หน้าแรกของ Le Petit Journal ฉบับลงวันที่ วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 1897 เล่มที่ 347; 2.หน้าสีของ du Petit Journal 3 หน้า; เป็นต้น ควรตรวจสอบ F.(1 album)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์
เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 45 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price