รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 44 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 44    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 2 maps included 1. “Plan de la Ville de Siam” drawn in 1687 by Holland map writer J Van Schley and published in Historische Bescbryving de Reizen in 1755, size 10”x12”; and 2. “America” map shows America and South America, size 40x30 cm. minor fault. Both housed in wooden frame of 38x32 cm. and 49x38 cm. respectively. Good for map lovers and historians. (2)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่ 2 ใบ ประกอบด้วย 1. “Plan de la Ville de Siam” เขียนในปี 1687 โดยนักเขียนแผนที่ชาวฮอลันดา J Van Schley และตีพิมพ์ในหนังสือ “Historische Bescbryving de Reizen” ในปี 1755 ขนาด 10”x12”; และ 2. “America” แผนที่แสดงทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้ ขนาด 40x30 ซม. มีตำหนิเล็กน้อย ทั้งสองใส่ในกรอบไม้ ขนาด 38x32 ซม. และ 49x38 ซม. ตามลำดับ เหมาะสำหรับนักสะสมแผนที่และนักประวัติศาสตร์ (2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 44 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price