รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 4 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 4    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Royal Holograph Letter - Rama V's holographed letter No. 8/989 dated 10 October R.S. 124 from Chakri Maha Prasat Throne Hall addressed to Chao Praya Thewet Wongwiwat signed in Thai “Siammin”. Content contains King Rama V's suggestion on how to solve the problem about the tram's passage. Letter size 17.5x30 cm. Also included cover size 19x14.5 cm. Nicely mounted on white cardboard. Very fine. F.(1)
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ที่ 8/989 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 124 จากพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ถึงเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” เนื้อหาเป็นข้อเสนอแนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาทางผ่านของรถราง ขนาดจดหมาย 17.5x30 ซม. พร้อมซองจดหมาย ขนาด 19x14.5 ซม. ติดอย่างสวยงามบนกระดาษแข็งสีขาว สภาพดีมาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 4 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price