รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1/10/2021 - ANNOUNCEMENT 3 / ประกาศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 01/10/2564 การประมูล #59
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) announced on 30/09/2021 for the extension of banning activities and extended banning date. Therefore Eur-Seree need to comply with the instruction of BMA and have to be rescheduled to a new date of 13th & 14th November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Public viewing eill be on Thursday 11 - 13 November 2021 at Shangri-La Hotel - Grand Ballroom. Private viewi g arrangement is strongly recommended at our ofgice from today until Saturday 6th Nov. by appointment only.

Important Note: The auction catalogues are already printed prior to this 3rd announcement and already sent to all members. All the previous scheduled dates printed would have to be corrected from 21, 22, 23 and 24 October 2021 to new dates of 11, 12, 13 and 14 November 2021 respectively. Timing on each day will remain unchanged.

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๓) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จากวันที่ 23 & 24 ตุลาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 13 & วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม หรือได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันที่นี้ – 6 พ.ย. 2564

สำคัญมาก : เนื่องจากคู่มือการประมูลได้พิมพ์เสร็จล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก่อนการประกาศนี้ ดังนั้นเมื่อท่านเห็นวันที่ระบุว่า 21, 22, 23 และ 24 ตุลาคม 2564 นั้น จะต้องเปลี่ยนไปตามวันเวลาที่ประกาศใหม่ คือ วันที่ 11, 12, 13 และ 14 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาจะเป้นเวลาเดิมที่ระบุ ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศใดใดอันทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในการประมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 23 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 23    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, Second Semester, printed by Librairie De L. Hachette Et C. Hardbound cover, size 22.5x30.5 cm. Text in French, 434 pages with illustrated by most famous artists. Contents about Siam on pages 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cab+mbodge, De Laos” by Par Feu Henri Mouhot; and 2. 1999 “Old Siam of Henry Mouhot” by Anake Nawigamune published by Saeng Dao Publisher, softbound cover, size 14x21 cm., text in Thai, 159 pages with B&W illustrations. Contents about republishing of illustrations of Henry Mouhot. Good for reference. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, ภาคที่สอง, printed by Librairie De L. Hachette Et C. ปกแข็ง ขนาด 22.5x30.5 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส หนา 434 หน้าพร้อมภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เนื้อหาเกี่ยวสยามอยู่หน้า 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cambodge, De Laos” โดย Henri Mouhot; และ 2. 2542 “ภาพสยามของอองรี มูโอต์” โดยเอนก นาวิกมูล พิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาว ปกอ่อน ขนาด by 14x21 ซม.,เป็นภาษาไทย หนา 159 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเอาภาพของ อองรี มูโอต์ มาพิมพ์ใหม่ เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สภาพดี F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 23 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price