รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 13 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 13    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter No. 70/1364 dated 16 December R.S. 123 signed by King Rama V to Krom Khun Sommot Amarabandhu advising that he agreed to buy piece of land. Mourning letter head embossed colourless Royal seal Vimanmek Massion, size 8”x13”, signed in Thai read “Siaminthra”. Small hole on upper left corne. Aging but still in good condition. F.(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 70/1364 ลงวันที่ 16 ธันวาคม ร.ศ. 123 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ์ แจ้งว่าได้ตกลงซื้อที่ดินผืนหนึ่ง กระดาษไว้ทุกข์หัวจดหมายปั้มนูนสัญลักษณ์ พระที่นั่งวิมานเมฆ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้าย เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(1) 


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 13 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price