รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 42 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 42    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Lot of 2 Ministry of Interior's official letter to H.R.H. Krom Luang Chanthaburi Narunath signed in Thai “Damrong” (H.R.H. Prince Damrong Rajanubhab) , on Garuda letterhead No. 542/3954 dated 28 July R.S. 131 and on Coat of Arms No. 910/6543 dated 10 October R.S. 131. Content of both regarding French liquor distribution. Size 21x24 cm. Upper left corner with small hole. Light yellow toning. Fine. F.(2)
กลุ่มหนังสือราชการกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ถึงพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนารถ ลงพระนามภาษาไทย “ดำรง” (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) , บนกระดาษหัวจดหมายตราครุฑ ที่ 542/3954 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ. 131 และบนกระดาษหัวจดหมายตราแผ่นดิน ที่ 910/6543 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 131 ทั้งสองฉบับเนื้อหาเรื่องการจำหน่ายสุราฝรั่งเศส ขนาดกระดาษ 21x24 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ กระดาษออกสีเหลืองอ่อนๆ สภาพดี F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 42 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price