รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 6 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1911 Rama VI's holograph command dated 27 February R.S. 130 from Prathinang Phiman Pathom, Pra Pathom Chedi, signed in Thai “Vajiravudh Por Ror”. Content command to all Royal Family and officers forbidding anyone to give medicine that not assigned by doctor to H.M. Queen. Double folded letter sheet size 14x18.5 cm. upper left bearing the Royal Seal in blue. Fine. F.(1)
พระบรมราชโองการ - 2454 พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 130 ทรงเขียนที่พระที่นั่งพิมานปฐม พระปฐมเจดีย์ ลงพระปรมาภิไธย “วชิราวุธ ปร”. เนื้อหาทรงห้ามพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านห้ามถวายยาที่แพทย์มิได้สั่งยาแด่พระราชินี กระดาษพับสองทบ ขนาด 14x18.5 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีพระราชลัญจกรส่วนพระองค์สีน้ำเงิน สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price