รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 14 from total of 2778     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 14    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 897  Download Blank POST-BID
Royal Will - King Rama V's hologragh Royal Will of 4 pages and map bestowed buildings and land to HRH Princess Onprapunrampai signed twice by King Chulalongkorn in Siamese “CHULALONGKORN POR ROR”. Letter head formula of Royal Command in gold and Royal Command Seal in purple. Double folded paper size 8”x13”. Also envelope with handwriting reads “No. 9/1374 Royal Letter bestowing land to HRH Princess Onprapunrampai”, size 8.5”x6.5”. F.(1+1)
พระราชหัตถเลขา พินัยกรรม - พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 หน้า พร้อมแผนที่ ทรงพระราชทานตึกและที่ดินแด่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ ลงพระปรมาภิไธย “จุฬาลงกรณ ปร” กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการสีทองและประทับตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์น้อย) หมึกสีม่วง กระดาษพับสองทบ ขนาด 8”x13” ยังมีซองจดหมายเขียนด้วยลายมือ อ่านได้ว่า “ที่ 9/1374 พระราชหีตถเลขา พระราชทานที่ ... แด่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงอรประพันธ์รำไพ” ขนาด 8.5”x6.5” F.(1+1)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์
เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 14 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price