รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 12 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 12    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter No. 2/1837 dated 9 December R.S. 113 signed by King Rama V to Krom Mun Sommot Amarabandhu advising that his request for assistant was permitted. Letter head formula of Royal Command in multi-colour Chakri Maha Prasat Throne Hall, size 8”x13”, signed in Thai read “Siaminthra”. Small holes on upperf left corner and several insect holes. Central folded. Aging but still in good condition. F.(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ที่ 2/1837 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ร.ศ. 113 ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ถึงกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ แจ้งพระบระบรมราชาอนุญาตให้แต่งตั้งผู้ช่วย กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการพิมพ์หลากสีปั้มนูน พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย “สยามินทร์” มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและรูแมลง พับกลาง เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดี F.(1) 


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 12 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price