รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 26 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 26    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. 1991 “SPECIAL'91” Vol. 2, 1991 Special Edition, published by Collection & House, hardbound cover size 21.5x29 cm. text in Thai 228 pages with colour illustrations caption in bi-lingual, content about King Chulalongkorn; and 2. “Collection of the Most precious King Rama 5 Medals and Royal Decorations” by Chai Changwang published by Dao Prasuk Publishing, hardbound cover, size 21x29 cm., text in Thai 414 pages with illistrations, contents about medals and decorations in the reign of King Rama V, good for reference. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2534 “พิเศษ '91” ปีที่ 2, ฉบับพิเศษ 2534, พิมพ์โดยคอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ปกแข็ง ขนาด 21.5x29 ซม. เป็นภาษาไทย หนา 228 หน้าพร้อมภาพประกอบสี คำอธิบายภาพสองภาษา เนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5; และ 2. “รวมเหรียญ ร. 5 อันสูงค่ายิ่ง และเครื่องขัตติยราชูปโภค” โดย ชัย ช้างวัง พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดาวพระศุกร์ ปกแข็ง ขนาด 21x29 ซม., เป็นภาษาไทย หนา 414 หน้าพร้อมภาพประกอบ เนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญและเครื่องราชฯ ในรัชกาลที่ 5 เหมาะสำหรับใช้อ้างอิง F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 26 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price