รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 100 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 100    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Appeals Court Civil Case No. 2159 dated 9 November R.S. 111 affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006) horizontal strip of 5 and 1 single, 1 Salung (#FG-0004)x3, and Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101)x8 surcharged in black, totally 17 values in amount of 6 Baht, 3 Salung and 8 Atts, tied by “X” in black ink. All stamps of 1 Salung value and 1Attx1 damaged. Document fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ที่ 2159 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ร.ศ. 111 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) แถวแนวนอน 5 และดวงเดี่ยว 1 ดวง, ราคา 1 สลึง (#FG-0004) 3 ดวง, และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 8 ดวง รวม 17 ดวง เป็นเงิน 6 บาท, 3 สลึง กับอีก 8 อัฐ ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ แสตมป์ราคา 1 สลึงทั้งหมด และราคา 1 อัฐ 1 ดวง เสีย เอกสารมีตำหนิ F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 100 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price