รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 91 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 91    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Civil Court No. 360/114 affixed with 1 single General Revenue First Issue - Revalued 20baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharged in black, in amount of 20baht paying for sentence fee. Stamp tied by Court of Appreals and handwriten “Nai Sanur” in black ink. Upper left with 2 holes. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลแพ่ง ที่ 360/114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 20 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลและลายมือเขียน “นายเสนอ” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 2 รู F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 91 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price