รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Found 2778 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 101    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Document of Appeals Court Civil Case No. 2653 dated 21 December R.S. 110 affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006) horizontal strip of 3 and 1 single totally 4 values in amount of 16 Baht, tied by “X” in black ink. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ที่ 2653 วันที่ 21 ธันวาคม ร.ศ. 110 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) แถวแนวนอน 3 ดวง และดวงเดี่ยว 1 ดวง รวม 4 ดวง เป็นเงิน 16 บาท ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 102    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x2 and 1 Salung (#FG-0004) horizontal strip of 3 totally 5 values in amount of 2 Baht 3 Salung, tied by handwritten wavy line and Siamese characters in black and “SANAM SATIS YUTITHAM APPEALS COURT” oval handstamp in black. Upper right with 1 hole. F(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) 2 ดวง และราคา 1 สลึง (#FG-0004) แถวแนวนอน 3 ดวง รวม 5 ดวง เป็นเงิน 2 บาท กับ 3 สลึง ขีดฆ่าเส้นลูกคลื่นและอักษาไทย และตราวงรี “สนามสถิติยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรู 1 รู F(1)


more details

LOT NO: 103    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals dated 10 March R.S. 112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black totally 1 value in amount of 4 Baht, tied by Appeal Court handstamp in black. Upper left with 2 holes. Fault on the right. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 2 รู ด้านบนมีตำหนิ F.(1)


more details

LOT NO: 104    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals dated 11 November R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue 1 Salung (#FG-0004) vertical pair, General Revenue First Issue - Revalued Nung Baht on 1 Seeo (non-recorded)x1 surcharged in red and 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105)x2 surcharged in black totally 5 values in amount of 9 Baht and 2 Salung, tied by “SANAM SATIS YUTITHAM APPEALS COURT” oval handstamp in black. Upper left with 1 hole. Document fault.. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง (#FG-0004) คู่แนวตั้ง vอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว ตัวพิมพ์แก้สีแดง (ไม่มีการบันทึกไว้) 1 ดวง และราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง รวม 5 ดวง เป็นเงิน 9 บาทกับอีก 2 สลึง ประทับตราวงรี “สนามสถิติยุติธรรม ศาลอุทธรณ์” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู เอกสารมีตำหนิ F.(1)


more details

LOT NO: 105    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006)x 1 vertical pair & 1 single, 1 Salung (#FG-004)x1 horizontal pair & 1 single, and 1 Seeo (#FG-0001)X4 totally 10 values in amount of 3 Tical 3 Salung and 4 Seeo, tied by “X” in black ink. Left of document fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) 1 คู่แนวตั้งและดวงเดี่ยว 1 ดวง, ราคา 1 สลึง (#FG-004) 1 คู่แนวนอนและดวงเดี่ยว 1 ดวง, และราคา 1 เสี้ยว (#FG-0001) 4 ดวง รวม 10 ดวง เป็นเงิน 3 บาท 3 สลึง กับอีก 4 เสี้ยว ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ ด้านซ้ายของเอกสารมีตำหนิ (1)


more details

LOT NO: 106    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals No. 398/186 dated 15 October R.S. 113 affixed with General Revenue First Issue 1 Salung (#FG-0004)x1 and General Revenue First Issue - Revalues surcharged in black 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105)x1, Nung Baht on 1 Seeo (#FG-0102)x2 and 1 Att on 1 Seeo (#FG-0101)x10, totally 14 values in amount of 6 Baht 1 Salung and 10 Atts, tied by Appeal Court handstamp in black. Upper left with 1 hole. Several folds and right lower half damaged. F(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ที่ 398/186 ลงวันที่ 15 ตุลาคม ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง (#FG-0004) 1 ดวง และ อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ตัวพิมพ์แก้หมึกสีดำ ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 1 ดวง, ราคา หนึ่งบาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0102) 2 ดวง และราคา 1 อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) 10 ดวง, รวม 14 ดวง เป็นเงิน 6 บาท 1 สลึง กับอีก 10 อัฐ ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู มีรอยพับหลายรอย ครึ่งล่างค้านขวาแหว่ง. F(1)


more details

LOT NO: 107    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals dated 14 April R.S. 116 mixed fraking with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005)x3 and Court Fee (Long Green) First Issue 4baht(#FC-1008)x1 and 10baht(#FC-1009)x1, totally 5 values in amount of 17baht paying for court fee 5baht, sentence fee 8baht, and law suit 4baht. All tied by Court of Appreals- handstamp in black dated 13 September R.S. 115. A hole on upper right corner and few minor fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ลงวันที่ 14 เมษายน ร.ศ. 116 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005)x3 ดวง และชุดฤชากร (Long Green) ชุดแรก ราคา 4บาท(#FC-1008)x1 ดวง และราคา 10บาท(#FC-1009)x1 ดวง รวม 5 ดวง เป็นเงิน 17บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 5บาท ค่าตัดสิน 8บาท และค่าฟ้อง 4บาท ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ วันที่ 13 กันยายน ร.ศ. 115 มุมขวาบนมีรูหนึ่งรูและมีตำหนิเล็กน้อย F.(1)


more details

LOT NO: 108    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Civil Court - Agriculture Case No. 420 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4baht on 1 Seek (#FG-0107) surcharged in black, totally 2 value in amount of 8baht paying for sentence fee. Stamp tied by Court of Appreals in black ink. Stamps minor fault. Upper left with 1 hole. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลแพ่งส่วนเกษตร ที่ 420 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 ซีก (#FG-0107) ตัวพิมพ์แก้สีดำ สองดวง รวม 2 ดวง เป็นเงิน 8 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลด้วยหมึกสีดำ แสตมป์มีตำหนิ มุมบนด้านขวามีรู 1 รู ควรตรวจสอบ F.(1)


more details

LOT NO: 109    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Court of Appeals on 22 June R.S. 112 affixed with one each of General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006) & 1 Salung (#FG-0004); General Revenue First Issue - Revalued surcharged in black 40 Baht on 1 Seek (#FG0112)x1, 10 Baht on 1 Seek (#FG-0110)x2, 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105)x4; 1Att on 1 Seeo (#FG-0101)x1; and one each of Agriculture Tax 2 Salung. Totally 10 values in amount of 73 Baht 3 Salung and 1Att paying for sentence fee 40 Baht, court fee 33 Baht 3 Salung 1 Att, and copying verdict 4 Baht.. Tied by Appeal Court handstamp in black. Upper left with holes. Fine. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ วันที่ 22 มิถุนายน ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) & 1 สลึง (#FG-0004) อย่างละดวง; อากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ตัวพิมพ์แก้สีดำ ราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG0112) 1 ดวง, ราคา 10 บาท บน 1 ซีก (#FG-0110) 2 ดวง, ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) 3 ดวง; ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) 1 ดวง; และอากรค่านา ราคา 2 สลึง หนึ่งดวง รวม 10 ดวง เป็นเงิน 73 บาท 3 สลึง กับอีก 1 อัฐ จ่ายค่าตัดสิน 40 บาท, ค่าขึ้นศาล 33 บาท 3 สลึง กับ 1 อัฐ, และค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรูหลายรู สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 110    meaning
Starting: THB 1800   Approx: € 46  Download Blank POST-BID
Document - Contract of Mortgage Land Ownership dated 20 May B.E. 2492 affixed on obverse affixed Erawan Local War Issue 4Bahtx37 and one each Musician Issue 2st. and 10st. On reverse affixed Musician Issue 2Baht block 50(10x5) and 5Baht strip of 5. in total of 77 values in amount of 273.12 Baht only mention paying for amendment fee 8Baht, register fee 147.50Baht, writing fee 1Baht. One value of 4Baht damaged. Fine. Large multiple on document rare. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ด้านหน้าผนึกอากรแสตมป์ชุดเอราวัณ รุ่นสงคราม ราคา 4บาทx37ดวง ด้านหลังผนึกอากรชุดเทวดาดีดพิณ ราคา 2บาท บล็อค 50(10x5)และราคา 5บาท แถวแนวนอน 5 ดวง รวมทั้งสิ้น 77 ดวง เป็นเงิน 273.12 บาท เอกสาระบุว่าจ่ายค่าแก้ 8บาท, ค่าตรา 147.50 บาท ค่าเขียน 1 บาท ราคา 4 บาทดวงหนึ่งชำรุด สภาพดี บล็อคใหญ่ๆ บนเอกสารหายาก F.(1)


more details

LOT NO: 111    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Document - Criminal Court's document dated 31 August B.E. 2525 affixed Erawan Issue 300Baht in multiple of 50 (10x5), in amount of 15,000 Baht tied by Yuthitham Court cancellation dated 31 AUG 25 and each row tied by 2 hand drawn lines and signature. Rare. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอาญา ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2525 ผนึกอากรชุดเอราวัณ ราคา 300 บาท บล็อค 50 (10x5) เป็นเงิน 15,000 บาท ประทับตราวงกลมศาลยุติธรรม วันที่ 31 สค 25 และทุกแถวขีดฆ่าด้วยเส้นสองเส้นเขียนด้วยมือและลายเซ็นต์ หายาก สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 112    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80 Baht (#FC-1140) horizontal strip of 4 and 1 single, and 40 Baht (#FC-1140) 1 single, Erawan Issue 10 Bahtx1 and 4 Baht horizontal strip of 4, totally 11 values in amount of 466 Baht paying for lawsuit fee 6 Baht, court fee 450 Baht and sentence fee 10 Baht. All tied by Court cancellation dated 31.10.66 and signature. One 80 Baht stamp damaged, Erawan 10 Baht one perf missing. Upper part of the document missing. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 80 บาท (#FC-1140) แถวแนวนอน 4 ดวงและดวงเดี่ยว 1 ดวง, และราคา 40 บาท (#FC-1140) 1 ดวง, ชุดเอราวัณ ราคา 10 บาท 1 ดวง และราคา 4 บาท แถวแนวนอน 4 ดวง รวมทั้งหมด 11 ดวง เป็นเงิน 466 บาท จ่ายค่ารับฟ้อง 6 บาท ค่าขึ้นศาล 450 บาท และค่าตัดสิน 10 บาท ทั้งหมดประทับด้วยตราประทับของศาล วันที่ 31.10.66 และลายเซ็นต์ แสตมป์ชุดฤชากรราคา 80 บาทหนึ่งดวงเสีย และแสตมป์เอราวัณราคา 10 บาท รอยปรุหายไปหนึ่งฟัน ส่วนบนของเอกสารหายไป (1)


more details

LOT NO: 113    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Document - Court Document mixed franking with Court Fee First Issue bi-coloured 40 Baht (#FC-1140) strip of 3 and 1 single; Court Fee First Issue - mono-coloured surcharge Satang single killer bar 25Satang on 16Atts (#FC-1309)x2; bi-coloured 30 Baht on 40 Baht (#FC-1802)x5; and Erawan Issue 10Bahtx2, 1Bahtx5, and 4Bahtx1. Totally 19 values in amount of 339 Baht. Stated in document total stamps 27 values in amount of 1,022 Baht paying for court fee 1,000 Baht, sentence fee 10 Baht, lawsuit fee 6 Baht and subpoena fee 6 Baht capital of 111,366 Baht 82 Satang. Tied Court cancellation dated 12.12.65. Minor fault. F.(1)
เอกสาร- เอกสารศาลผนึกแสตมปชุดฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 40 บาท (#FC-1140) แถวแนวนอน 3 ดวงและดวงเดี่ยว 1 ดวง; ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว 25 สตางค์ บน 16อัฐ (#FC-1309) 2 ดวง; สองสี ราคา 30 บาท บน 40 บาท (#FC-1802) 5 ดวง; และชุดเอราวัณ ราคา 10บาท 2 ดวง, ราคา 1 บาท 5 ดวง, และราคา 4 บาท 1 ดวง รวม 19 ดวง เป็นเงิน 339 บาท ในเอกสารระบุว่าติดแสตมป์ 27 ดวง เป็นเงิน 1,022 บาท จ่ายค่าขึ้นศาล 1,000 บาท ค่าตัดสิน 10 บาท ค่ารับฟ้อง 6 บาท และค่าหมายบังคับ 6 บาท สำหรับทุนทรัพย์ 111,366 บาท 82 สตางค์ ประทับด้วยตราประทับของศาล วันที่ 12.12.65 มีตำหนิเล็กน้อย F.(1)


more details

LOT NO: 114    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 153  Download Blank POST-BID
Document - “Transfer of Land Ownership” affixed Court Fee 1st Issue 30 Baht on 40 Baht bi-colour single killer bar and others totally 43 Baht and 36 satang tied by rubberstamp “Department of Land Registration, Ministry of Agriculture” in red ink. Upper left corner missing and minor fault on the right. Rare. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “หนังสือสัญญาจำนำกรรมสิทธิ์ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ราคา 30 บาท บน 40 บาท สองสี เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว และอื่นๆ รวม 43 บาท 36 แสตมป์ ประทับตรายาง”กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตร” ด้วยหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งและด้านขวามีตำหนิ F.(1)


more details

LOT NO: 115    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 8 Atts (#FC-1004) horizontal strip of 4 and 2 strip of 6 totally 16 values in amount of 128 Atts equal to 2 Baht paying for sentence fee 2 Baht. Tied by “X” in black ink. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 8 อัฐ (#FC-1004) แถวแนวนอน 4 ดวง และแถวแนวนอน 6 ดวง 2 แถว รวม 16 ดวง เป็นเงิน 128 อัฐ เท่ากับ 2 บาท จ่ายค่าตัดสิน 2 บาท ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 116    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Document - Contract of Transfering Land Ownership dated 20 August R.S. 128 affixed Court Fee First issue - mono-coloured 4Baht(#FC-1008)x1, 16Atts(#FC-1006) strip of 9, 8Atts(#FC-1004)x1, 4Atts(#FC-1003)x1, 2Atts(#FC-1002)x1 , and 1Att(#FC-1001)x1, totally 14 values in amount of 6Baht 31Atts.Tied by hand drawn line, signature and date in handwritten. Fine. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 20 สิงหคม ร.ศ. 128 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 4บาท(#FC-1008)x1 ดวง, ราคา 16อัฐ(#FC-1006) แถวแนวนอน 9 ดวง, ราคา 8อัฐ(#FC-1004)x1 ดวง, ราคา 4อัฐ(#FC-1003)x1 ดวง, ราคา 2อัฐ(#FC-1002)x1 ดวง, และราคา 1อัฐ(#FC-1001)x1 ดวง รวมทั้งสิ้น 14 ดวง เป็นเงิน 6บาท 31อัฐ ขีดฆ่าโดยขีดเส้น ลายเซ็นต์ และวันที่ 20-5-28 เขียนด้วยลายมือ สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 117    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 20 Baht (#FC-1010)x1 and 40 Baht (#FC-1011)x2, totally 3 values in amount of 100 Baht. Tied by Court cancellation dated 12.3.23 and signature. Upper left with 2 holes. Minor fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 20 บาท (#FC-1010) 1 ดวง และราคา 40 บาท (#FC-1011) 2 ดวง รวมทั้งหมด 3 ดวง เป็นเงิน 100 บาท ทั้งหมดประทับตราของศาลวันที่ 12.3.23 และลายเซ็นต์ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 2 รู ตำหนิเล็กน้อย F.(1)


more details

LOT NO: 118    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured 4 Baht (#FC-1008)x1, 20 Baht (#FC-1010)x1 and 40 Baht (#FC-1011)x7, and General Revenue First Issue 1 Salung (#FG-0004)x3. Totally 12 values in amount of 304 Baht and 3 Salung equal to 48 Atts. Tied by black lines. Upper left with 1 hole. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ราคา 4 บาท (#FC-1008) 1 ดวง, ราคา 20 บาท (#FC-1010) 1 ดวง และราคา 40 บาท (#FC-1011) 7 ดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 สลึง (#FG-0004) 3 ดวง รวมทั้งหมด 12 ดวง เป็นเงิน 304 บาทและ 3 สลึงซึ่งเท่ากับ 48 อัฐ ทั้งหมดขีดฆ่าด้วยเส้นเขียนด้วยมือ มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 119    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with Court Fee First Issue mono-coloured Revalued Satang narrow spacing single killer bar 25 Satang on 10 Atts (#FC-1508) horizontal strip of 6. Totally 6 values in amount of 2 Baht 50 Satang. Tied by handwritten date 22/9/129. Document states lawsuit fee 2 Baht, court fee 2 Baht 50 Satang, sentence fee 6 Baht totalling 10 Baht 50 Satang for capital of 100 Baht. Second value from left error “๒” spaced “๕”. Upper left with 1 hole. Fine. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้ราคาเป็นสตางค์ ระยะห่างแคบ เส้นขีดฆ่าเส้นเดียว ราคา 25 สตางค์ บน 10 อัฐ (#FC-1508) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 6 ดวง เ ป็นเงิน 2 บาท 50 สตางค์ ขีดฆ่าด้วยวันที่เขียนด้วยมือ วันที่ 22/9/129 ในเอกสารระบุว่า ค่ายื่นฟ้อง 2 บาท ค่าขึ้นศาล 2 บาท 50 สตางค์ ค่าตัดสิน 6 บาท รวม 10 บาท 50 สตางค์ ทุนทรัพย์ 100 บาท แสตมป์ดวงที่สองจากซ้ายตลก “๒” ห่าง “๕” มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 120    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Lopburi Court dated 2 October R.S. 124 obverse affixed with Court Fee First Issue mono-coloured on both sides, obverse affixed with 2 Atts (#FC-1002) horizontal strip of 4 and 6 and 2 pairs, 8 Atts (#FC-1004) horizontal strip of 8. On reverse affixed with 2 Atts (#FC-1002) full sheet of 50 without margin. Totally 72 values in amount of 192 Atts. Tied by oval Court cancellation dated 2 October 124 and signature. Various values on obverse damaged. Document minor fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลเมืองลพบุรี ลงวันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ. 124 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียวทั้งสองด้าน ด้านหน้าผนึกราคา 2 อัฐ (#FC-1002) แถวแนวนอน 4 ดวงและ 6 ดวง อีก 2 คู่ ราคา 8 อัฐ (#FC-1004) แถวแนวนอน 8 ดวง ด้านหลังผนึกราคา 2 อัฐ (#FC-1002) เต็มแผ่น 50 ดวงไม่มีชานกระดาษ รวมทั้งหมด 72 ดวง เป็นเงิน 192 อัฐ ทั้งหมดประทับตราประทับวงรีของศาลวันที่ 2 ตุลาคม 124 และลายเซ็นต์ ด้านหน้าแสตมป์ชำรุดหายดวง เอกสารมีตำหนิ (1)


more details

LOT NO: 121    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Document of Pak Panang City Court dated 27 October B.E. 2458 affixed with Court Fee First Issue mono-coloured Revalued Satang wide spacing short single killer bar 25 Satang on 8 Atts (#FC-1307) in block of 32 (10x3+2) totally 32 values in amount of 8 Baht paying for subpoena fee 8 Baht. Tied by Court cancellation dated 27.7.58 and signatures. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลเมืองปากพนัง ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้ราคาเป็นสตางค์ ระยะห่างกว้าง เส้นขีดฆ่าเส้นเดียวสั้น ราคา 25 สตางค์ บน 8 อัฐ (#FC-1307) บล็อค 32 (10x3+2) รวม 32 ดวง เป็นเงิน 8 บาท จ่ายค่าหมายบังคับ 8 บาท ประทับด้วยตราศาลวันที่ 27.7.58 และลายเซ็นต์ F.(1)


more details

LOT NO: 122    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Document - Inquiry Form To Survey Land For The Issuance of Deeds affixed with Court Fee First Issue bi-coloured revalued 30 Baht on 40 Baht (#FC-1802)x1, Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 25 st. on 16Atts(#FC-1309)x1, 10st. on 8Atts(#FC-1306)x1, 5st. on 4Atts(#FC-1304)x1, and 1st. on 2Atts(#FC-1302) strip of 3, and Erawan Issue 1Baht 1 single and 4Baht 1 single. Totally 9 values in amount of 35 Baht 43 Satang paying for Deed Fee 4 Baht, Booking Fee 30 Baht 37 Satang, Advertising Fee 1 Baht, and subject fee 6st. Upper left corner minor fault. F.(1)
เอกสาร - ใบไต่สวนในการเดินสำรวจหมายเขตร์ที่ดินเพื่ออกโฉนด ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 30 บาท บน 40 บาท (#FC-1802) 1 ดวง ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25 สต. บน 16อัฐ(#FC-1309) 1 ดวง ราคา 10สต. บน 8อัฐ(#FC-1306) 1 ดวง ราคา 5สต. บน 4อัฐ(#FC-1304) 1 ดวง และราคา 1สต. บน 2อัฐ(#FC-1302) แถวแนวนอน 3 ดวง และชุดเอราวัณ ราคา 1บาท 1 ดวงและราคา 4บาท 1 ดวง รวมทั้งสิ้น 9 ดวง เป็นเงิน 35 บาท 43 สตางค์ จ่ายค่าโฉนด 4 บาท ค่าจอง 30 บาท 37สต. ค่าโฆษณา 1 บาท และค่าเรื่องราว 6สต. มุมบนด้านซ้ายมีตำหนิ F.(1)


more details

LOT NO: 123    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Land Onwership Contract No. 19/309 dated 21 October B.E. 2478 affixed with Court Fee First Issue bi-coloured 80 Baht (#FC-1180)x1, Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 10st. on 4Atts(#FC-1305) pair, 1st. on 2Atts(#FC-1302) strip of 4, and Erawan Issue 4 Baht pair and 20 Baht single. Totally 10 values in amount of 108 Baht 24 Satang paying for Proxy 1 Baht, stationary 25st., Writing fee 50st., Stamping fee 102 Baht 50st., Registration amendment 2 Baht and Proxy 1 Baht. One Baht excess. Upper left corner missing. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 19/309 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี ราคา 80 บาท (#FC-1180) 1 ดวง, ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้ราคาสตางค์ ราคา 10สต. บน 4อัฐ(#FC-1305) หนึ่งคู่, ราคา 1สต. บน 2อัฐA(#FC-1302) แถวแนวนอน 4 ดวง, และชุดเอราวัณ ราคา 4 บาท หนึ่งคู่ และราคา 20 บาทหนึ่งดวง รวมทั้งสิ้น 10 ดวง เป็นเงิน 108 บาท 24 สต. จ่ายค่ามอบฉันทะ 1 บาท ค่ากระดาษ 25สต. ค่าเขียน 50สต. ค่าตรา 102 บาท 50สต., ค่าแก้ทะเบียน 2 บาท และค่ามอบฉันทะ 1 บาท เงินเกิน 1 บาท มุมบนด้านซ้ายแหว่งหายไป F.(1)


more details

LOT NO: 124    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Register dated 28 May B.E. 2472 affixed with Court Fee First Issue - mono-coloured revalued Satang 10st. on 8Atts(#FC-1306b long killer bar) 5 strips of 10, and 25st. on 16Atts(#FC-1309b long killer bar) strip of 5, totally 45 values in amount of 5 Baht 25 Satang paying for paper and writing fee 25 Satang, register amendment 4 Baht and register fee 1Baht. Several error included short tail “๑”, short karan, broken “ค”, “2” dropped. Tied by hand drawn wavy lines. Few holes on upper left. F.(1)
เอกสาร - คำตราสินลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 10สต. บน 8อั้ฐ(#FC-1306b เส้นขีดฆ่ายาว) แถวแนวนอน 10 ดวง จำนวน 5 แถว, และราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309b เส้นขีดฆ่ายาว) แถวแนวนอน 5 ดวง รวมทั้งสิ้น 45 ดวง เป็นเงิน 5 บาท 25 สต. จ่ายค่ากระดาษค่าเขียน 25สต. ค่าแก้ทะเบียน 4 บาท และค่าตราสิน 1บาท มีตัวตลกหลายดวง เช่น “๑” หางสั้น, การันต์สั้น, “ค” ขาสั้น, เลข “2” ต่ำ ทั้งหมดขีดฆ่าโดยเส้นลูกคลื่นเขียนมือ มุมบนด้านซ้ายมีหลายรู F.(1น


more details

LOT NO: 125    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Document - Sale Land Ownership Contract No. 2/13 dated 9 April B.E. 2471 affixed with Court Fee First Issue bi-coloured revalued 30 Baht on 40 Baht (#FC-1802)x1, Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 25 st. on 16Atts(#FC-1309) pair, 10st. on 8Atts(#FC-1306) pair, and 1st. on 1Atts(#FC-1301) block of 4, and Erawan Issue 1 Baht 1 single. Totally 10 values in amount of 31 Baht 74 Satang paying for registration amendment 4 Baht, Stamping fee 27 Baht, and stationary 74 Satang Minor fault. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 2/13 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2471 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 30 บาท บน 40 บาท (#FC-1802) 1 ดวง ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309) หนึ่งคู่, ราคา 10สต. บน 8อัฐ(#FC-1306) หนึ่งคู่, และราคา 1สต. บน 1อัฐ(#FC-1301) บล็อคสี่, และชุดเอราวัณ ราคา 1 บาท หนึ่งดวง รวมทั้งสิ้น 10 ดวง เป็นเงิน 31 บาท 74 สตางค์ จ่ายค่าแก้ทะเบียน 4 บาท ค่าตรา 27 บาท ค่ากระดาษและค่าเขียน 74 สต. มีตำหนิเล็กน้อย F.(1)


more details

LOT NO: 126    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Document - Sale Land Ownership Contract No. 43/465 dated 4 March B.E. 2469 affixed with Court Fee First Issue bi-coloured revalued 30 Baht on 40 Baht (#FC-1802)x1, Court fee First Issue mono-coloured revalued Satang 25 st. on 16Atts(#FC-1309) pair, 10st. on 8Atts(#FC-1306) pair, and 1st. on 2Atts(#FC-1302) 2 pairs, and Erawan Issue 1 Baht 3 singles. Totally 12 values in amount of 33 Baht 74 Satang paying for Stamping fee 28 Baht, Registration amendment 4 Baht, stationary 74 Satang, and Proxy 1 Baht. Upper left corner fault. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 43/465 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ผนึกชุดฤชากรชุดแรก สองสี แก้เป็นบาท ราคา 30 บาท บน 40 บาท (#FC-1802) 1 ดวง ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว แก้เป็นสตางค์ ราคา 25สต. บน 16อัฐ(#FC-1309) หนึ่งคู่, ราคา 10สต. บน 8อัฐ(#FC-1306) หนึ่งคู่, และราคา 1สต. บน 2อัฐ(#FC-1302) 2 คู่, และชุดเอราวัณ ราคา 1 บาท 3 ดวง รวมทั้งสิ้น 12 ดวง เป็นเงิน 33 บาท 74 สตางค์ จ่ายค่าตรา 28 บาท, ค่าแก้ทะเบียน 4 บาท, ค่ากระดาษและค่าเขียน 74 สต. และค่ามอบฉันทะ 1 บาท มุมบนซ้านซ้ายแหว่ง F.(1)


more details

LOT NO: 127    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Supreme Court's document dated 19 June R.S. 116 affixed with General Revenue First Issue 1Tical(#FG-0005) in pair and 1Salung(#FG-0004) in pair, totally 4 values in amount of 2Baht and 2 Salung paying for making copy of sentence of around 900 wordings. Stamps tied by handwriting “Poom 19.3.16” in black ink. Two holes on upper left corner. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลฎีกา ลงวันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ. 116 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) หนึ่งคู่ และราคา 1สลึง(#FG-0004) หนึ่งคู่ รวม 4 ดวง เป็นเงิน 2บาท 2 สลึง จ่ายค่าคัดลอกคำตัดสินประมาณ 900 คำ ฆ่าแสตมป์ด้วยลายมือเขียน “พุ่ม 19.3.16” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 2 รู F.(1)


more details

LOT NO: 128    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Document - Account of Paying Prizes for Catching Illegal Items dated 6 May B.E. 2502 affixed Musician Issue 50st.x228 and others totally 233 values, tied by date-rubberstamp dated 6 MAY 2502. Upper left corner and lower right corner failt. Very interesting. Rare. F.(1)
เอกสาร - บัญชีจ่ายเงินรางวัลจับของต้องห้ามหรือหนีอากรซึ่งนำเข้ามา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ผนึกอากรเทวดาดีดพิณ ราคา 50สต.x228 ดวง และราคาอื่นอีก รวมทั้งสิ้น 233 ดวง ขีดฆ่าด้วยตรายางวันที่ วันที่ 6 พ.ค. 2502 มุมบนด้านซ้ายและมุมล่างด้านขวามีตำหนิ น่าสนใจ หายาก F.(1)


more details

LOT NO: 129    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Document - Document affixed with 1948 - Provisional Issue Musician 25st. (#FG-5602) in full sheet of 100 plus block of 20(2x10) and Musician Issue 1Baht strip of 9 of which one damaged. Tied by rubberstamp in red. F.(1)
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรแสตมป์เทวดาดีดพิณรุ่นชั่วคราว 1948 ราคา 25สต. (#FG-5602) เต็มแผ่น 100 ดวงและบล็อค 20(2x10) และชุดเทวดาดีดพิณ ราคา 1 บาท แถวแนวนอน 9 ดวงแต่ดวงหนึ่งชำรุด ประทับตรายางสีแดง F.(1)


more details

LOT NO: 130    meaning
Starting: THB 2300   Approx: € 58  Download Blank POST-BID
Document - Contract of Mortgage Land Ownership dated 12 May B.E. 2492 affixed both sides Erawan Issue 25x80Baht, Erawan Local War Issue, and Musician Issue in total of 35 values in amount of 2,036.87 Baht paying for amendment fee 20Baht, register fee 2,000Baht, writing fee 1.75Baht, proxy fee 15 Baht. No mention 12st. for what. One value of 80Baht damaged. Fine. Large number of hi-value on document rare. F.(1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ผนึกทั้งสองด้านอากรแสตมป์ชุดเอราวัณ ราคา 80 บาท 25 ดวง, เอราวัณรุ่นสงคราม และชุดเทวดาดีดพิณ รวมทั้งสิ้น 35 ดวง เป็นเงิน 2,036.87 บาท จ่ายค่าแก้ 20บาท, ค่าตรา 2,000บาท ค่าเขียน 1.75 บาท, ค่ามอบฉันทะ 15 บาท อีก 12สต. ไม่ได้ระบุจ่ายค่าอะไร ราคา 80 บาทดวงหนึ่งชำรุด สภาพดี แสตมป์ราคาสูงๆ จำนวนมากๆ บนเอกสารหายาก F.(1)


more details

LOT NO: 131    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
1953 “Charity for Health & Education Issue” 25st.(#FD-0020) gutter pair Pane 2A and 2B full sheet of 50. Unmounted mint. Fine but spot of stain on reverse and upper top margin. F.(1)
2496 “ชุดบำรุงการอนามัยและการศึกษา” ราคา 25สต.(#FD-0020) เต็มแผ่น 50 ดวง gutter pair Pane 2A และ 2B ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีแต่ด้านหลังมีจุดสนิมและขอบชานกระดาษด้านบน F.(1)


more details

LOT NO: 132    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Bill of Exchange - Bill of Exchange dated January 6, 1934 issued in Akron, Ohio, U.S.A. payable thru Siam Commercial Bank affixed with King Prajadhipok Issue overprinted “Akorn satam” 10st. and 25st. Of which value 25st. error with spaced “อา กร”. Very good condition. Rare. F.(1)
ตั๋วเงิน - ตั๋วเงินลงวันที่ 6 มกราคม 1934 ออกที่เมือง Akron รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา จ่ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ผนึกอากรแสตมป์รัชกาลที่ 7 พิมพ์ทับแก้ “อากรแสตมป์” ราคา 10สต. และ 25สต. รวม 2 ดวง ซึ่งราคา 25สต. ตลก “อา” ห่างจาก “กร” สภาพดีมาก หายาก F.(1)


more details

LOT NO: 133    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Label - Lot of 2 Post & Telegraph Department released in the reign of Rama VIII in full sheet of 20. First sheet error with horizontal double perforation. Second sheet error with all horizontal perforation misplaced. Fine. F.(2 sheets)
ตราผนึก - ตราผนึกของกรมไปรษณีย์และโทรเลขในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 จำนวน 2 แผ่น เต็มแผ่น 20 ดวง แผ่นแรกตลกแนวนอนปรุรูซ้ำ แผ่นที่สองตลกรอยปรุแนวนอนทุกแถวเคลื่อน สภาพดี F.(2 sheets)


more details

LOT NO: 134    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 4 documents and 1 on piece, all affixed with Court Fee 6th Issue - Local War Issues included 1. one on piece of 1Baht strip of 5 error with misplaced perforation; 2. Document printed by Railway Department used “Pibul” spelling affixed with 1Baht block of 4 and strip of 5; etc. Mostly fine. F.(4+1)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 4 ฉบับและแสตมป์ติดบนกระดาษ 1 ชิ้น ทั้งหมดผนึกแสตมปป์ชุดฤช่ากร ชุดที่ 6 - ชุดสงคราม ประกอบด้วย 1. แสตมป์ราคา 1บาท แถวแนวนอน 5 ดวง ติดบนกระดาษตลกปรุรูเคลื่อน; 2. แบบฟอร์มพิมพ์โดยกรมรถไฟ ในปี พ.ศ. 2487 ใช้ตัวสะกดจอมพล ป. ผนึกแสตมป์ราคา 1 บาท บล็อคสี่และแถวแนวนอน 5; เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี F.(4+1)


more details

LOT NO: 135    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 5 documents issued during B.E. 2458-89. Each document mixed franking with Erawan Issue with gutter pair and other. Gutter pair included 1st., 10st., 25st., 1b. and 4b. Stamps in good condition. Documents mostly fault. F.(5)
”เอกสาร - เอกสารจำนวน 5 ฉบับ ที่ออกในช่วงปี พ.ศ. 2458-89. แต่ละฉบับผนึกแสตมป์ชุดเอราวัณที่มี gutter pair รวมกับแสตมป์อื่นๆ Gutter pair ได้แก่ ราคา 1สต., 10สต., 25สต., 1บ. และ 4บ. แสตมป์สภาพดี เอกสารส่วนใหญ่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(5)


more details

LOT NO: 136    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 7 Court documents affixed only with Court Fee First Issue (Long Green) stamps included 1. 16Atts(#FC- 1006)x4 & 4Baht(#FC-1008)x4; 2. 8Atts(#FC-1004) block of 4 & block of 12(6x2); 3. 16Atts(#FC-1006) pair & 1Baht (#FC-1007)x2 horizontal strip of 7; 4. 1Baht(#FC-1007) block of 14(7x2) & horizontal strip of 3; 5. 1 Baht(#FC-1007) horizontal strip of 3 & 7 and 1 single; 6. 4Baht(#FC-1008)x3 & 1Baht(#FC-1007)x4; and 7. 16Atts(#FC-1006x3 & 1Baht(#FC-1007)x2. Stamps and documents mostly in good condition. F.(7)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาล 7 ฉบับ ผนึกแสตมป์ชุดฤชากรล้วน ไม่ปนแสตมป์อื่น ประกอบด้วย 1. ราคา 16อัฐ(#FC- 1006) 4 ดวง และราคา 4บาท(#FC-1008) 4 ดวง; 2. ราคา 8อัฐ(#FC-1004) บล็อคสี่และบล็อค 12(6x2); 3. ราคา 16อัฐ(#FC-1006) หนึ่งคู่ และราคา 1บาท(#FC-1007) แถวแนวนอน 7 ดวงจำนวน 2 แถว; 4. ราคา 1บาท(#FC-1007) บล็อค 14(7x2) และแถวแนวนอน 3 ดวง; 5. ราคา 1บาท(#FC-1007) แถวแนวนอน 3 ดวงและ 7 ดวง และดวงเดี่ยว 1 ดวง; 6. ราคา 4บาท(#FC-1008) 3 ดวง และราคา 1บาท(#FC-1007) 4 ดวง; และ 7. ราคา 16อัฐ(#FC-1006) 3 ดวง และราคา 1บาท(#FC-1007) 2 ดวง แสตมป์และเอกสารส่วนใหญ่สภ่าพดี F.(7)


more details

LOT NO: 137    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 153  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 11 documents mostly affixed with Court Fee First issue - mono-coloured, few with Court Fee First Issue - bi-coloured, in single or multiple. Fine. Inspection suggested. Low starting price average 550 THB/document. F.(11)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 11 ฉบับ ส่วนใหญ่ผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว มีผนึกอากรแสตมป์ชุดฤชากร ชุดแรก สองสีบ้าง เป็นดวงเดี่ยวหรือบล็อค สภาพดี ควรตรวจสอบ ราคาเริ่มต้นต่ำมาก เพียงฉบับละ 550 บาท F.(11)


more details

LOT NO: 138    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 12 Harbour Department's document and others totally 20 items, every document affixed Public Welfare Issue of 1942 5st. to 1Baht with other Issue either single value or many values, the most is 20 values. Low starting price. Average only 200Baht each. Mostly fine. Inspection suggested. F.(20)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารกรมเจ้าท่า 12 ฉบับและอื่นๆ รวม 20 รายการ เอกสารแต่ละฉบับผนึกแสตมป์ ส.ป.ส. ราคา 5สต. ถึง 1บาท รวมกับแสตมป์อื่นๆ ติดดวงเดี่ยวหรือหลายๆ ดวง สูงสุด 20 ดวง ราคาเริ่มต้นต่ำ เฉลี่ยฉบับละ 200 บาท ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(20)


more details

LOT NO: 139    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 16 documents mostly Naturalization Papers in the reign of King Rama VII to Rama IX affixed Charity for Health & Education Issue, 2500th Anniversary of Buddhism Issue, etc. totally 90 values. Documents mostly fault but still in good condition. Average 22THB./stamp or 125THB./document. Inspection suggested. F.(16)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 9 ส่วนใหญ่คำขอแปลงสัญชาติ รวม 16 ฉบับ ผนึกแสตมป์แสตมป์บำรุงการอนามัยและการศึกษา, 2500 ปีพุทธศาสนา เป็นต้น รวมกว่า 90 ดวง เอกสารส่วนใหญ่มีตำหนิแต่สภาพยังดีอยู่ เฉลี่ยดวงละ 22บาท หรือ 125บาท/แผ่น ควรตรวจสอบ F.(16)


more details

LOT NO: 140    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 40 documents such as Sale Land Contract etc issued in the reign of King Rama V to King Rama VII, mixed franking with Court Fee First Issue mono-coloured, Court Fee First Issue mono-coloured Revalued Satang, Erawan. Totally over 80 values. Average 31THB/stamp or 63THB/document. Documents mostly fault. Some stamps fault. (40)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 รวม 40 ฉบับ ผนึกแสตมป์ปนชุด ได้แก่ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียวแก้เป็นสตางค์ เอราวัณ รวมกว่า 80 ดวง เฉลี่ยดวงละ 31 บาท หรือแผ่นละ 63บาท เอกสารมีตำหนิ แสตมป์มีตำหนิบ้าง (40)


more details

LOT NO: 141    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Document - Lot of over 40 documents such as Sale Land Contract etc issued in the reign of King Rama VI to King Rama VII, mixed franking with Court Fee First Issue mono-coloured, Court Fee First Issue mono-coloured Revalued Satang, Erawan. Totally over 300 values. Average 7THB/stamp or 53THB/document. Documents mostly fault. Some stamps fault. (40+)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 รวมกว่า 40 ฉบับ ผนึกแสตมป์ปนชุด ได้แก่ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียว ชุดฤชากรชุดแรก สีเดียวแก้เป็นสตางค์ เอราวัณ รวมกว่า 300 ดวง เฉลี่ยดวงละ 7 บาท หรือแผ่นละ 53บาท เอกสารมีตำหนิ แสตมป์มีตำหนิบ้าง (40+)


more details

LOT NO: 142    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 64  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 20 Receipt size 7x8 cm. to 11x14 cm. affixed with Musician Issue, Entertainment Issue, etc. in single value or several values the most 11 values. Good condition. F.(20)
กลุ่มใบเสร็จรับเงิน 20 ฉบับ ขนาด 7x8 ซม. ถึง 11x14 ซม. ผนึกอากรแสตมป์ ชุดเทวดาดีดพิณ อากรมหรสพ ชุดชั่วคราว ดวงเดี่ยวหรือหลายดวง มากสุด 11 ดวง สภาพดี F.(20)


more details

LOT NO: 143    meaning
Starting: THB 12500   Approx: € 320  Download Blank POST-BID
Court Fee - 1899-1994 Album of 22 sockets housed Court Fee Stamps issued during 1899-1994 included Court Fee 1st Issue mono-colour, Court Fee 1st Issue mono-colour and bi-colour revalued, Court Fee 1st Issue mono-colour surcharged Satang, Court Fee Second issue (Erawan) printed by Giesecke, Waterlow & Sons, Bradbury & Wilkinson,local wartime. Also included Public Welfare Issue both Thai Numeral and Arabic Numeral. Used. Some issue incomplete set. Inspection suggested. Good for further built-up. F.(1 album)
ชุดฤชากร - 2442-2537 อัลบั้มขนาด 22 ซองใส่แสตมป์ชุดฤชากรที่ออกจำหน่ายในช่วงปี 2442-2537 ประกอบด้วย ชุดฤชากร ชุดแรก สีเดียว, ชุดฤชากรชุดแรกสีเดียวและสองสีแก้ราคา, ชุดฤชากรชุดแรกสีเดียวแก้ราคาเป็นสตางค์, ชุดฤชาการชุดสอง (Erawan) พิมพ์โดย Giesecke, Waterlow & Sons, Bradbury & Wilkinson, และในประเทศช่วงสงครามนอกจากนี้ยังมีแสตมป์ ส.ป.ส. เลขไทยและเลขอารบิค ใช้แล้ว มีหลายชุดที่ไม่ครบชุด ควรตรวจสอบ เหมาะสำหรับการสะสมเพิ่มเติม F.(1 album)


more details

LOT NO: 144    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 15 Court Documents mixed franking with either General Revenue First issue, Court Fee First Issue mono-coloured and bi-coloured, Court Fee First Issue mono-coloured revalued or bi-coloured revalued. Stamps included such as 1Att(#FC-1001), 4Baht(#FC-1008), 10Baht(#FC-1009), 20Baht(#FC-1010), 40Baht(#FC-1011), 10Baht(#FC-1110), 1Baht on 20Baht(#FC-1702), 4Baht on 10Baht(#FC-1709), etc. Document and stamp mostly good condition. Low starting price, average only 670 Baht/each. Inspection suggested. F.(15)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาล 15 ฉบับ ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ชุดฤชากร สีเดียว สองสี สีเดียวแก้ราคา หรือสองสีแก้ราคา แสตมป์ที่ใช้เช่น ราคา 1อัฐ(#FC-1001), ราคา 4บาท(#FC-1008), ราคา 10บาท(#FC-1009), ราคา 20บาท(#FC-1010), ราคา 40บาท(#FC-1011), ราคา 10บาท สองสี(#FC-1110), ราคา 1บาท บน 20บาท(#FC-1702), ราคา 4บาท บน 10บาท(#FC-1709), เป็นต้น เอกสารและแสตมป์ส่วนใหญ่สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ เฉลี่ยฉบับละ 670 บาท ควรตรวจสอบ F.(15)


more details

LOT NO: 145    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Mixture of official documents affixed with revenue, several old photos, letters etc., inspection recommended.(1 lot)
กลุ่มเอกสารติดอากรหลากหลายแบบ ภาพเก่า จดหมายแจ้งข่าว ควรตรวจสอบเพิ่ม (1 รายการ)


more details

LOT NO: 146   
NO LOT
ไม่มีรายการ


more details

LOT NO: 147    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local Issue - “H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis - The First Crown Prince of Siam”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued. Printed in thick ungummed paper, very fine. VF.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว หายาก สภาพดีมาก VF.(1)


more details

LOT NO: 148    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 641  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour black, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large margins all round, rare for full margins & undamaged copy. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีดำ พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ F.-VF.(1)


more details

LOT NO: 149    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 641  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour brown, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, extra large jumbo margins all round, rare for full margins & undamaged copy. Few stains on obverse. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีน้ำตาล พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ ด้านหน้ามีจุดสนิม F.-VF.(1)


more details

LOT NO: 150    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 641  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in green & red in full 4 margins, ungummed, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเขียว-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF(1)

Found 2778 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price