รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 28 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 28    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 5 books in related to King Rama V included 1. “Collection of Royal Portraits and Royal History of King Chulalongkorn” published by Nangsue Sai Nam; 2. 2003 “His Majesty the King Rama V of the World” by Paladisai Sitthithanykij; 3. 2012 “Chulalongkorn the Great, Pictures of Thailand's Beloved King” by Anake Nawigamune; 4.1996 “The Equestrian Statue” by Paladisai Sitthithanykij; and 5. “Collection of Royal Portraits of King Chulalongkorn” Three hardbound covers and 2 softbound covers. Good for reference. F.(5)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ รัชกาลที่ 5” พิมพ์โดยหนังสือสายน้ำ; 2. 2546 “พระเจ้ากรุงสยามแห่งโลก” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; 3. 2555 “ประมวลภาพพระปิยมหาราช” โดยเอนก นาวิกมูล; 4. 2509 “พระบรมรูปทรงม้า” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; และ 5. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธเจ้าหลวง” ปกแข็ง 3 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง F.(5)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 28 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price