รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 88 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 88    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Chang (80 Baht) on 1 Salung (FG#0114) surcharged in black, totally 1 values in amount of 80 Baht paying for sentence fee. stamp was affixed on 12 February R.S. 112, tied by Appeal Court handstamp in black. Small punching hole on upper right. Document very good condition but stained at upper and right perforation. VF.(1)
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1ชั่ง(80บาท) บน สลึง (#FG-0114) ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 หนึ่ง รวมเป็นเงิน 80บาท จ่ายค่าตัดสิน ผนึกแสตมป์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 112, ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรูเล็กๆ เอกสารสภาพดีมาก แต่แสตมป์เป็นสนิมที่รอยปรุด้านบนและด้านขวา VF.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 88 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price