รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 56 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 56    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 20 photographs included 1. King Rama V opened Ban Tha Chalom Road in Samut Sakorn on 18 Marcfh R.S. 124 totally 6 photos all housed in album; and 2. 14 B&W photographs of HRH Princess Chulabhorn, the Princess Srisavangavadhana on Religious Ceremony taken on 16 April B.E. 2528. F.(20)
พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ จำนวน 20 ภาพ ประกอบด้วย 1. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดถนนตลาดบ้านท่าฉลอม เมืองสมุทสาคร วันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 จำนวน 6 ภาพ ทั้งหมดอยู่ในอัลบั้ม; และ 2. พระฉายาลักษณ์ขาวดำสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 14ภาพ ขณะทรงงานพิธีทางศาสนา ทรงฉายเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2528 F.(20)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 56 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price