รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 83 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 83    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - First Issue: 1897, Receipt of paddy field tax, issue at Chantabury dated 28 July R.S.115 (1897), bearing 5 x Two Salung and Fuang, all overprinted R.S.114, making up 2 Baht, 2 Salung & 1 Fuang, the receipt is still in excellent condition with minor rough edges, extremely rare. VF (1)
อากรค่านาชุดแรก 2440 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านาออกที่จันทรบุรีลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ.115 ติดอากรค่านาชุดแรกพิมพ์ทับ “เวรพัสดุ ร.ศ.114” 5 x สองสลึงและเฟื้อง รวมเป็นสองบาทสองสลึงหนึ่งเฟื้อง เอกสารมุมหยาบเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก หายากมาก VF (1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 83 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price