รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 95 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 95    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20 Baht on 1 Sik (#FG-0111) surcharged in black and 4 Baht on Seeo (#FG-0105) totally 2 values in amount of 24 Baht, paying for sentence 20 Baht and copying verdict 4 Baht, tied by Civil Court handstamp in black. Stamp 4 Baht damaged. Upper left with 1 hole. Left and bottom fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) และราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ทั้งสองดวงตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 24 บาท จ่ายค่าตัดสิน 20 บาท และค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับตราศาลคดีราษฎรด้วยหมึกสีดำ แสตมป์ราคา 4 บาทชำรุด มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู มีด้านซ้ายและด้านล่างมีตำหนิ F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 95 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price