รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 94 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 94    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Civil Case No. 2367 dated 8 December R.S. 112 franking with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110) surcharged in black, and General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) strip of 6, totally 7 values in amount of 16baht paying for sentence fee 10baht and no mention 6baht paying for what. Stamps tied by “X” in black ink. Upper left with a hole. Nicely mounted on exhibit page. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ที่ 2367 วันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 16บาท จ่ายค่าตัดสิน 10บาท อีก 6บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีรู 1 รู จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 94 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price