รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 69 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 69    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 1 print, 1 photograph and 1 Royal Command included 1. B&W print of King Rama IX portrait size 9x15 cm.; 2. Colour photograph of King Rama IX size 16x22 cm.; and 3 Royal Command - 1983 Royal Promotion one Army Colonel to be Major General dated 1 Octobetr 1983, signed in Thai read Bhimibol Adulyadej Por Ror and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Minister at the time, letter head Garuda in multicolours, size 24x38 cm. All housed in alloy frame and wooden frame size 11.5x17 cm., 28x33 cm., and 28x42 cm. respectively. Very interesting. F.(3 items)
กลุ่มผสมภาพพิมพ์ 1 ภาพ, พระบรมฉายาลักษณ์ 1 ภาพ และพระบรมราชโองการ 1 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ภาพพิมพขาวดำ พระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขนาด 9x15 ซม.; 2. พระบรมฉายาลักษณ์สีรัชกาลที่ 9 ขนาด 16x22 ซม.; และ 3 พระบรมราชโองการ - 2526 พระบรมราชโองการเลื่อนยศพันเอกทหารบกเป็นพลตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2526 ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑพิมพ์หลากสี ขนาด 24x38 ซม. ทั้งหมดใส่ในกรอบโลหะและกรอบไม้ขนาด 11.5x17 ซม., 28x33 ซม., และ 28x42 ซม. ตามลำดับ น่าสนใจ F.(3 รายการ)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 69 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price