รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 97 from total of 2778     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 97    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals dated 31 May R.S. 112 affixed with one each General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 20Baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharged in black, and damaged 40Baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black. Stamps tied by Court of Appreals-Civil case handstamp in black ink. Upper edge, lower edge and left side fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ อย่างละดวงแต่ดวงสุดท้ายมีรอยฉีกขาด ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ขคดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ ขอบด้านบน ขอบด้านล่างและด้านซ้ายมีตำหนิ (1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 97 from total of 2778    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price