รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 57 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 57    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Photograph & Print - Lot of print and photographs included 1. King Rama IX b&w photograph size 25x35 cm. in wooden frame size 36x50 cm.; 2. b&w photograph of unknown Luang Pow size 23x29 cm. in wooden frame 32x42 cm., and colour print of Luang Pow Pare Wat Pigunthong Singburi size 21x31 cm. in wooden frame 28x39 cm. (3)
รูปถ่ายและภาพพิมพ์ - กลุ่มภาพพิมพ์และรูปถ่าย ประกอบด้วย 1. พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขาวดำ ขนาด 25x35 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 36x50 ซม.; 2. รูปถ่ายขาวดำ หลวงพ่อไม่รู้จักชื่อ ขนาด 23x29 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 32x42 ซม., และภาพพิมพ์วีหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ขนาด 21x31 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x39 ซม. (3)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 57 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price