รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 3 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 3    meaning Starting: THB 300000   Approx: € 7692  Download Blank POST-BID
Royal Mail: 1859 Second King of Siam - King Pra Pin Klau Chaw Yuhua, holograph letter dated 3 October 1859 and cover written at Second King's Palace to C.H.H. Wilsone Consul for Denmark on double folded paper size 20x32 cm. embossed at center the Royal Seal, in which advising the exchange of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Denmark and Siam signed by King of Denmark and the two King of Siam (namely King Mongkut as the First King and King Pin Klao as the Second King). The letter was signed by the Second King “S. P. Pawarendrramesr” right-tilted and embossed seal of the Second King. The cover addressed from to C.H.H. Wilsone Consul for Denmark. Excellent condition. Rare. F.(2)
2401 พระหัตถเลขาพร้อมซองของ กษัตรย์องค์ที่สองแห่งกรุงสยาม - พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระหัตถเลขาลงวันที่ 3 ตุลาคม 2401 พร้อมซองทรงเขียนที่วังของพระองค์ ถึง C.H.H. Wilsone Consul for Denmark บนกระดาษสองทบ ขนาด 20x32 ซม. ด้านบนตรงกึ่งกลางปั้มนูนพระราชลัญจกร พระองค์ทรงแจ้งการแลกเปลี่ยนสนธิสัญญามิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างเดนมาร์กและสยามลงพระปรภิไธย โดยกษัตริย์แห่งเดนมาร์กและพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้งสอง (คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระเจ้าปิ่นเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่สอง)พระราชหัตถเลขาฉบับนี้พระองค์ทรงลงพระนาม “S. P. Pawarendrramesr” เอียงขวา และปั้มนูนพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ซองจดหมายจ่าหน้าถึง C.H.H. Wilsone Consul for Denmark สภาพดีมาก หายาก F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 3 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price