รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 92 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 92    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Verdict affixed with 2 singles General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seek (#FG-0107) surcharged in black, one stamp affixed on 14 February R.S. 115 by Defendant and another affixed on 20 February R.S. 115 by Plaintiff. Both tied by Sanam Sathit Yutitham Appeals Court handstamp dated 17 February R'S' 115 and 21 February R'S' 115 respectively in black. A hole on upper left. Fine. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 ซีก (#FG-0107) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง ดวงหนึ่งปิดโดยจำเลยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 และอีกดวงหนึ่งปิดโดยโจทก์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ทั้งสองประทับตราสนามสถิตย์ยุติธนรรม ศาลอุทธรณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 และ 21 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ตามลำดับ ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 92 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price