รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 25 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 25    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. 1982 “Rattanakosin's Coinage B.E. 2325-2525” by Treasury Department, printed by United Production Printing, harbound cover size 20x27 cm., text in Thai, 504 pages with colour illustrations; and 2. 2002 “Centenary of Thai Banknote: 1902-2002” by Bank of Thailand printed by Bangkok Printing (1984), hardbound cover size 21.5x30 cm., text in Thai and English, 448 pages with B&W and colour illustrations. Good for reference. Low starting price. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 2525 “เหรียญกษาปณ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2525” โดยกรมธนารักษ์ พิมพ์โดยโรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น ปกแข็ง ขนาด 20x27 ซม., เป็นภาษาไทย หนา 504 หน้าพร้อมภาพประกอบสี; และ 2. 2545 “100 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์โดยโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) ปกแข็ง ขนาด 21.5x30 ซม., เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนา 448 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำและสี เหมาะสำหรับอ้างอิง ราคาเริ่มต้นต่ำมาก F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 25 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price