รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 2, showing item 79 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 79    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenue - First Issue” 1salung (#FG-0004)x2; and “First Issue-Revalued” surcharge in black 1Baht on Seeo (#FG-0101), 2Baht on Seeo (#FG-0104), 4Baht on Seeo (#FG-0105) and 10Baht on Seek (#FG-0110). Fine used but some fault. F.(6)
2426 “อากรทั่วไป - ชุดแรก” ราคา 1สลึง (#FG-0004)x2 ดวง; และ “ชุดแรก - แก้ราคา” ตัวพิมพ์แก้สีดำ ราคา 1บาท บน เสี้ยว (#FG-0101), ราคา 2บาท บน เสี้ยว (#FG-0104), ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105) และราคา 10บาท บน ซีก (#FG-0110) ใช้แล้วสภาพดีแต่มีตำหนิบ้าง F.(6)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 79 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price