รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 9 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 9    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 2 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order in B.E. 2515 and B.E. 2546 to 2 civilian gentlemen. One without countersigned, one countersigned by Lieutenant Colonel Taksin Chinnawat Prime Minister at the time. Decorations involved are Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant and Member (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Paper size 25x39 cm. One with minor fault. F.(2)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 2 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี พ.ศ. 2515 และปี 2546 แก่ สุภาพบุรุษพลเรือน 2 ท่าน ใบหนึ่งไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อีกใบหนึ่งพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน ได้แก่ ช้างเผือก ชั้น 4 จัตุรถาภรณ์ และมงกุฏไทย ชั้น 2 ระดาษขนาด 25x39 ซม. ใบหนึ่งมีตำหนิ F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 9 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price