รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 28 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 28    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 5 books in related to King Rama V included 1. “Collection of Royal Portraits and Royal History of King Chulalongkorn” published by Nangsue Sai Nam; 2. 2003 “His Majesty the King Rama V of the World” by Paladisai Sitthithanykij; 3. 2012 “Chulalongkorn the Great, Pictures of Thailand's Beloved King” by Anake Nawigamune; 4.1996 “The Equestrian Statue” by Paladisai Sitthithanykij; and 5. “Collection of Royal Portraits of King Chulalongkorn” Three hardbound covers and 2 softbound covers. Good for reference. F.(5)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ รัชกาลที่ 5” พิมพ์โดยหนังสือสายน้ำ; 2. 2546 “พระเจ้ากรุงสยามแห่งโลก” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; 3. 2555 “ประมวลภาพพระปิยมหาราช” โดยเอนก นาวิกมูล; 4. 2509 “พระบรมรูปทรงม้า” โดย พลาดิศัย สิทธธัญกิจ; และ 5. “ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธเจ้าหลวง” ปกแข็ง 3 เล่ม ปกอ่อน 2 เล่ม เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง F.(5)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 28 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price