รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

14 July 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 1 / 14 กรกฏาคม 2564 ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 1
Center for Covic-19 Situation Administration(CCSA) announced Bangkok is in dark-red zone area(highest restricted area) for curbing the pandermic untill further announcement. Therefore Eur-Seree need to comply with instruction of CCSA and have to reschedule Auction #59 from 7&8 August till further notice by the CCSA or by the Government.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีประกาศ กรุงเทพฯเป็นเขต เขตควบคุมสีแดงเข้ม(พื้นที่ควบคุมสูงสุด) เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิค-19 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก 7&8 สิงหาคม ไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือ จากรัฐบาล จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 1 from total of 2778     Next Item

back to listing


LOT NO: 1    meaning Starting: THB 80000   Approx: € 2051  Download Blank POST-BID
Royal Holograph Letter - 1858 King Mongkut's holograph letter dated 23 September 1858 written at the Grand Palace to Samaul Giffillan, on double folded letter sheet size 11x18 cm. upper left bearing the Royal Command Seal in purple and personal seal at center. Content about requesting him to purchase some more items that not in previous order. The letter was signed by King Mongkut and stamped with H.M. Royal Seal on 2689th day of the reign. Rare. F.(1)
พระราชหัตถเลขา - 2401 พระราชหัตถเลขาพร้อมซองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนที่พระบรมมหาราชวัง ลงวันที่ 23 กันยายน 1858 ถึง Samaul Giffillanบนกระดาษจดหมายพับสองทบ ขนาด 11x18 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์น้อย) หมึกสีม่วง และพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ตรงกลาง เนื้อหาขอร้องให้สั่งซื้อของเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เอง ประทับตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ (อาร์มรัชกาลที่ 4 องค์ใหญ่) วันที่ 2689 ในรัชกาล หายาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 1 from total of 2778    Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price