รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1785 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series III “Rama VIII” 1B. #P26 signed 15, #D83 42915, date 11th october 1936. UNC. (1) PCGS 64 Choice UNC.
รุ่น 3 “รัชกาลที่ 8” ชนิดราคา 1 บาท ลายเซ็น พระยาไชยยศฯ #D83 42915 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2479. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series III “Rama VIII” 5b. #P27 signed 15 x2 notes, #K28 01594 & #K35 42095, folds, light stains, holes. VF.(2)
รุ่น 3 “รัชกาลที่ 8” ชนิดราคา 5 บาท ลายเซ็น พระยาไชยยศฯ x2 ฉบับ #K28 01594 & #K35 42095 มีรอยพับ มีคราบเหลือง มีรู VF.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series IV 10B. x3 notes; printed TDLR typeII(Thailand) #P35a signed 16 #N16 84285 (repaired) and printed Survey Department #P40a signed 17 #N30 08217 & signed 20 #N53 81360, folds, light stains, repaired. VG-VF. (3)
รุ่น 4 ชนิดราคา 10 บาท x3ฉบับ; พิมพ์โทมัส แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #N16 84285 (ซ่อม) และ พิมพ์กรมแผนที่ ลายเซ็น เภา #N30 08217 & ลายเซ็น เล้ง #N53 81360 มีรอยพับ มีคราบเหลือง ซ่อม VG-VF. (3)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series IV printed Survey Department 10 B. #P40a signed 17, #N11 48487, folds, light stains, holes. VF.(1)
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 10 บาท ลายเซ็น เภาฯ #N11 48487 มีรอยพับ มีคราบเหลือง มีรู VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 30000   Approx: € 833  Download Blank POST-BID
Series IV printed Survey Department 1B. P#39b signed 20, key signed #C33 04187, light stains. AU.(1) PCGS 55 AU.
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 1 บาท หรั่ง-หรั่ง ลายเซ็น เล้ง ลายเซ็นหายาก #C33 04187 มีคราบเหลือง AU.(1) PCGS 55 AU.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series IV printed Survey Department 20B. #P41 signed 17, #P58 91660, light stains, original UNC.(1)
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท ลายเซ็น เภา #P58 91660 มีคราบเหลืองเล็กน้อย สภาพเดิม UNC.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series IV printed Survey Department 20B. #P41 signed 17, #P61 15884, folds. VF.(1)
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท ลายเซ็น เภา #P61 15884 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 12000   Approx: € 333  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 1000b. type II(Thailand) #P38 signed 16, #T1 28021, tape repaired, reverse graffiti. F.(1) PMG 15 Net Choice F.
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1000 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #T1 28021 ซ่อมด้วยเทป ด้านหลังมีรอยหมึก F.(1) PMG 15 Net Choice F.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 45000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 1000b. type II(Thailand) #P38 signed 16, #T1 29479, reverse ink stamp. VF.(1) PCGS 20 VF.
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1000 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #T1 29479 ด้านหลังมีรอยหมึก VF.(1) PCGS 20 VF.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 10B. typeII(Thailand) #P35a signed 16 x6 notes, folds, light stains. VF. (6)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 10 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ x6 ฉบับ มีรอยพับ มีคราบเหลือง VF.(6)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 1B. type I(siam) #P30 signed 16, #B9 90433. AU.(1) PMG 58 Choice AU.
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1 บาท แบบ 1(รัฐบาลสยาม) ลายเซ็น ประดิษฐฯ #B9 90433. AU.(1) PMG 58 Choice AU.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 1b. type II(Thailand) #P31a signed 16, #D45 19800, light stains, mishandling. AU.(1)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็น ประดิษฐ์ฯ #D45 19800 มีคราบเหลือง มีรอยยับ AU.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 1b. type II(Thailand) #P31b signed 23 #D60 76677. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็น ปรีดี #D60 76677. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 20 b. #P36, signed 16 x2 notes, #P1 56820 & #P13 55370, folds, light stains. VF-EF.(2)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 20 บาท รัฐบาลสยาม ลายเซ็นประดิษฐฯ x2 ฉบับ #P1 56820 & #P13 55370 มีรอยพับ มีคราบเหลือง VF-EF.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 40000   Approx: € 1111  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 5 b. type II(Thailand) #P33 signed 16, #K26 57413, folds, rare. CLN. VF.(1)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 5 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #K26 57413 มีรอยพับ หายาก CLN. VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 30000   Approx: € 833  Download Blank POST-BID
Series IV printed TDLR 5B. typeI(Siam) #P32 signed 16 x11 notes, folds, light stains. VF. (11)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 5 บาท แบบ 1(รัฐบาลสยาม) ลายเซ็นประดิษฐฯ x11 ฉบับ มีรอยพับ มีคราบเหลือง VF.(11)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series IV, printed Survey Department 1 b. #P39b signed 17, #B83 64673. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 1 บาท หรั่ง-หรั่ง ลายเซ็น เภา #B83 64673. UNC.(1) PCGS 64 Choice UNC.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series IV, printed Survey Department 20B. #P41 signed 20 #P15 00532 and Series VI, “Rama VIII” printed Survey Department 20B. typeI(silk thread) #P53Aa signed 17 #P17 81789, folds. VF.(2)
รุ่น 4 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท ลายเซ็น เล้ง #P15 00532 และ รุ่น 6 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท แบบ1(โรยไหม) ลายเซ็น เภา #P17 81789 มีรอยพับ VF.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 40000   Approx: € 1111  Download Blank POST-BID
Series IV, printed TDLR 1000B. type II(Thailand) P#38 signed 16, #T1 28883, folds, light stains, reverse graffiti. VF.(1)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1000 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #T1 28883 มีรอยพับ มีคราบเหลือง ด้านหลังมีรอยหมึก VF. (1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 40000   Approx: € 1111  Download Blank POST-BID
Series IV, printed TDLR 1000B. type II(Thailand) P#38 signed 16, #T1 32151, tiny split at folding, light stains, reverse graffiti. VF.(1)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส ชนิดราคา 1000 บาท แบบ 2(รัฐบาลไทย) ลายเซ็นประดิษฐฯ #T1 32151 มีรอยขาดเล็กน้อยที่รอยพับ มีคราบเหลือง ด้านหลังมีรอยหมึก VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Series IV, printed TDLR P#30-32, 34-36 x6 notes; typeI (Siam) 1,5,10,20 Baht and typeII (Thailand) 1 & 10 Baht, all signed 16, folds, light stains. VF-EF. (6)
รุ่น 4 พิมพ์โทมัส x6 ฉบับ; แบบ1 (รัฐบาลสยาม) ชนิดราคา 1,5,10,20 บาท และ แบบ2 (รัฐบาลไทย) ชนิดราคา 1 & 10 บาท ทั้งหมดลายเซ็นประดิษฐฯ มีรอยพับ มีคราบเหลือง VF-EF.(6)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series Special, “Rama VIII” printed Survey Department 1B. #P58 signed 18, #A41 34191, light center fold, light stains. AU. (1)
รุ่น พิเศษ “รัชกาลที่ 8” พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 1 บาท(กงเต๊ก) ลายเซ็น แนบ-เภา #A41 34191 มีรอยพับกลางบางๆ มีคราบเหลือง AU.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 1B. #P44r, w/o signed & w/o number. UNC.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท ไม่มีลายเซ็นและหมายเลข UNC.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 10 Baht Pick 47 without signature without numeric, minor stain spots. UNC. (1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 10 บาท ไม่มีลายเซ็น ไม่มีเลข มีจุดเหลืองเล็กน้อย UNC (1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 100B.(back blue) #P52a signed 20, #S20 54560, center fold. EF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 100 บาท หลังน้ำเงิน ลายเซ็นเล้ง #S20 54560, มีรอยพับกลาง EF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 10B. (back purple) x3 notes; P#47a signed 17 #N6 66815 and #P47c signed 17 #N59 71110 & signed 20 #N83 38822, folds, light stains. F-EF.(3)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 10 บาท หลังม่วง x3 ฉบับ; (หรั่ง-หรั่ง-ไทย) ลายเซ็น เภา #N6 66815 และ (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา #N59 71110 & ลายเซ็น เล้ง #N83 38822 มีรอยพับ มีคราบเหลือง F-EF.(3)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 1B. #P44b signed 17, #A78 87984. UNC.(1) PCGS 63 PPQ Choice UNC.
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท (หรั่ง-หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา #A78 87984. UNC.(1) PCGS 63 PPQ Choice UNC.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 20 B. #P49c signed 17, #P31 56770, stains. VF.(1) PCGS 20 Details VF.
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 20 บาท (P-น-น) ลายเซ็นเภา #P31 56770 มีคราบเหลือง VF.(1) PCGS 20 Details VF.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 20B. #P49b signed 17, #P30 29935, vertical folds, water stains. EF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 20 บาท (P-P-น/หรั่ง-หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็นเภา #P30 29935 มีรอยพับแนวตั้ง มีคราบน้ำ EF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 20B. #P49d signed 17, #P53 20604, center fold. EF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 20 บาท (P-น) ลายเซ็นเภา #P53 20604 มีรอยพับกลาง EF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 20B. (back blue) signed 17 x2 notes, #P49a #P7 48246 & #P49d #P48 64261, folds, light stains. VF.(2)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 20 บาท หลังน้ำเงิน ลายเซ็นเภา x2 ฉบับ (P-P-น/หรั่ง-หรั่ง-ไทย) #P7 48246 & (P-น) #P48 64261 มีรอยพับ มีคราบเหลือง VF.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 20B.(back brown) #P50a signed 20, #P98 0182001, folds. VF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 20 บาท หลังน้ำตาล (P-น) ลายเซ็นเล้ง #P98 0182001 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 5 Baht x2 notes; (back of green) P#45c signed 17 #K60 31406 and (back purple) P#46d signed 20 #K89 739169, folds, graffiti. VF.(2)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท x2 ฉบับ; หลังเขียว (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา #K60 31406 และ หลังม่วง (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เล้ง #K89 739169 มีรอยพับ มีรอยหมึก VF.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 50 st. P#43 x2 notes, signed 17 #21X & signed 20 #8U, light mishandling. UNC.(2)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 50 สต. X2 ฉบับ ลายเซ็น เภา #21X & ลายเซ็น เล้ง #8U มีรอยยับ UNC.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 5B.(back green) #P45c signed 17, #K57 50653, folds. VF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท หลังเขียว (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา #K57 50653 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 5B.(back of green) P#45c signed 17, #K41 19345, folds, light stains. VF.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท หลังเขียว (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา #K41 19345 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Series V Japan printing 5B.(back purple) #P46d, w/o signed, #K91 807428, water stains, mishandling. AU.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท หลังม่วง (หรั่ง-หรั่ง) ไม่มีลายเซ็น #K91 807428 มีคราบน้ำ มีรอยยับ AU.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 35000   Approx: € 972  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 1 B. #P44c signed 19 D80 02845(EF) and signed 20 D80 63106(AU), a pair with same joint prefix is extremely rare especially in UNC. (2)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น ควง D80 02845(EF) & D80 63106(AU) ลายเซ็น เล้ง หมวดคร่อม หายากมาก UNC.(2)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 50000   Approx: € 1388  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 100 B.(back red), #P51a, signed 17, S1 60497, key signed, rare. CLN. AU.(1) PCGS 53 Details AU.
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 100 บาท หลังแดง ลายเซ็นเภา #S1 60497 ลายเซ็นหายาก CLN. AU.(1) PCGS 53 Details AU.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 100 B.(back red), #P51r, w/o signed & w/o number. UNC.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 100 บาท หลังแดง ไม่มีลายเซ็นและไม่มีหมายเลข UNC.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 180000   Approx: € 5000  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 1000 B. #P53a signed 17 #T1 99558, VF.(1) PCGS 25 VF.
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1000 บาทสีเขียวขี้ม้า ลายเซ็นเภา #T1 99558. VF.(1) PCGS 25 VF.


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 1B. x4 notes; P#44b signed 17 x1 and P#44c signed 17 x1 (reverse tape), signed 19 x1 & signed 20 x1, folds, light stains. VG-VF.(4)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท x4 ฉบับ; (หรั่ง-หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา x1 และ (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เภา x1 (ด้านหลังมีเทป), ควง x1 & เล้ง x1 มีรอยพับ มีคราบเหลือง VG-VF.(4)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 1B. x4 notes; signed 17 x3 notes, #P44a #A21 94367, #P44b #B84 62252 & #P44c #C3 46080 and signed 20 #P44c #E6 25158, some notes folds, light stains. VF-UNC.(4)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 1 บาท x4 ฉบับ; ลายเซ็น เภา x3 ฉบับ (หรั่ง-หรั่ง-ไทย) #A21 94367, (หรั่ง-หรั่ง-หรั่ง) #B84 62252 & (หรั่ง-หรั่ง) #C3 46080 และ ลายเซ็น เล้ง (หรั่ง-หรั่ง) #E6 25158 บางฉบับมีรอยพับ หรือมีคราบเหลือง VF-UNC.(4)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 5B.(back green), #P45d, w/o signed, #K80 14726, light center fold. AU.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท หลังเขียว (หรั่ง-หรั่ง) ไม่มีลายเซ็น #K80 14726 มีรอยพับกลางบางๆ AU. (1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Series V, Japan printing 5B.(back purple) #P46d signed 20, #K88 998925, mishandling. UNC.(1)
รุ่น 5 พิมพ์ญี่ปุ่น ชนิดราคา 5 บาท หลังม่วง (หรั่ง-หรั่ง) ลายเซ็น เล้ง #K88 998925 มีรอยยับ UNC.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series VI printed Survey Department 20B. type I(silk thread) #P53Aa, signed 20 #P5 72048, folds. VF. (1)
รุ่น 6 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท แบบ1(โรยไหม) ลายเซ็น เล้ง #P5 72048 มีรอยพับ VF. (1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Series VI printed Survey Department 20B. type II(narrow wavy line) #P53Ab, signed 20 #P24 85274, vertical folds, EF.(1)
รุ่น 6 พิมพ์กรมแผนที่ ชนิดราคา 20 บาท แบบ2(ลายน้ำคลื่นแคบ) ลายเซ็น เล้ง #P24 85274 มีรอยพับแนวตั้ง E. (1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 12000   Approx: € 333  Download Blank POST-BID
Series VI, “Rama VIII” printed Naval Hydrolographic Department 100B. typeII (wmk. narrow wavy line) #P53Bd signed 20 x2 notes, #S24 41146 & #S24 94538, folds. VF.(1)
รุ่น 6 “รัชกาลที่ 8” พิมพ์กรมอุทกศาสตร์ ชนิดราคา 100 บาท แบบ2(ลายน้ำคลื่นแคบ) ลายเซ็น เล้ง x2 ฉบับ #S24 41146 & #S24 94538 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Series VII printed B.O.T. 10 b. typeI (wmk. constitution) #P56a signed 20, #N4 09910, folds. VF.(1)
รุ่น 7 พิมพ์ ธ.ป.ท. ชนิดราคา 10 บาทแบบ1 (ลายน้ำพาน) ลายเซ็น เล้ง #N4 09910 มีรอยพับ VF.(1)


more details

LOT NO: N/A    meaning Banknote Signatures
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Series VII printed B.O.T. 10B. typeII (wmk. narrow wavy lines) P#56b signed 20, #N33 00139, center fold. EF.(1)
รุ่น 7 พิมพ์ ธ.ป.ท. ชนิดราคา 10 บาท แบบ2 (ลายน้ำคลื่นแคบ) ลายเซ็น เล้ง #N33 00139 มีรอยพับกลาง EF.(1)

Found 1785 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price