รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 11 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 11    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
Royal Letter - 1884 Royal Letter dated Thursday the 5th day of wanning moon, the 11th month of year 1246 corresponding to 9 OctOBER 1884 handwriting by King Rama V on paper size 14x22 cm. addressed to Prince Devan Uthayavongs and signed by himself. Contents about H.R.H.Chaturantarasmi repeatly requested for clerk, rate of wage for officers in Ministry of Finance, not good quality of blue ink, etc. Portion of left top margin missing. Aging but still fine. Rare. F.(1)
พระราชหัตถเลขา - 2427 พระราชหัตถเลขาเขียนด้วยพระหัตถ์และพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี จ.ศ. 1246 ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2427 บนกระดาษขนาด 14x22 ซม. ถึงพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีขอเสมียนมาหลายครั้ง อัตราเงินเดือนของเจ้าพนักงานกระทรวงการคลัง คุณภาพของหมึกสีน้ำเงินไม่ค่อยดี และอื่นๆ ด้านบนซ้ายขาดหายไปเล็กน้อย กระดาษเหลืองแต่สภาพยังดี หายาก F.(1)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 11 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price