รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 45 from total of 2784     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 45    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Album of 20 sockets housed maps and French magazines Maps includecd 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co. size 30x40 cm.; 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company size 25x31 cm.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas size 24x36 cm.; and 4. “Indochine” Larousse Universel size 19x29 cm. French Newspaper included 1. front page of Le Petit Journal issued Sunday 11 July 1897 No. 347; 2. du Petit Journal 3 colour pages; etc. Inspection suggested. F.(1 album)
อัลบั้ม ขนาด 20 ซองใส่แผนที่และหนังสือพิมพ์ฝรี่งเศส แผนที่ประด้วย 1. “India, East, including Burma, Siam and French Indo-China” No. 106 copyright 1897 & 1902 by The Century Co.; ขนาด 30x40 ซม. 2. “Burma , Siam, French Indo-China” copyright, 1902 by Dood, Mead & Company ขนาด 25x31 ซม.; 3. “Siam & Indo-China” by Harmsworth's New Atlas ขนาด 24x36 ซม.; และ 4. “Indochine” Larousse Universel ขนาด 19x29 ซม. หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสประกอบด้วย 1. หน้าแรกของ Le Petit Journal ฉบับลงวันที่ วันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 1897 เล่มที่ 347; 2.หน้าสีของ du Petit Journal 3 หน้า; เป็นต้น ควรตรวจสอบ F.(1 album)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์
เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 45 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price