รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Page 1, showing item 23 from total of 2784     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 23    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 2 books included 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, Second Semester, printed by Librairie De L. Hachette Et C. Hardbound cover, size 22.5x30.5 cm. Text in French, 434 pages with illustrated by most famous artists. Contents about Siam on pages 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cab+mbodge, De Laos” by Par Feu Henri Mouhot; and 2. 1999 “Old Siam of Henry Mouhot” by Anake Nawigamune published by Saeng Dao Publisher, softbound cover, size 14x21 cm., text in Thai, 159 pages with B&W illustrations. Contents about republishing of illustrations of Henry Mouhot. Good for reference. F.(2)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. 1863 “LE TOUR DU MONDE NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGE” published under the direction by M. Edouard Charton, ภาคที่สอง, printed by Librairie De L. Hachette Et C. ปกแข็ง ขนาด 22.5x30.5 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส หนา 434 หน้าพร้อมภาพประกอบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง เนื้อหาเกี่ยวสยามอยู่หน้า 219-352 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam, De Cambodge, De Laos” โดย Henri Mouhot; และ 2. 2542 “ภาพสยามของอองรี มูโอต์” โดยเอนก นาวิกมูล พิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาว ปกอ่อน ขนาด by 14x21 ซม.,เป็นภาษาไทย หนา 159 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำ เนื้อหาเอาภาพของ อองรี มูโอต์ มาพิมพ์ใหม่ เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สภาพดี F.(2)


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 23 from total of 2784    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price