รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 39.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Updated 1 September 2021 Auction #59 - ANNOUNCEMENT 2 / ประมูล #59 - ประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
Due to the COVID-19 pandemic, Sale #59 is now rescheduled from 7th & 8th August to new date of Saturday 23 rd and Sunday 24 th October at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom with “New Normal” strictly applied. Public viewing will be on Thursday 21st - Saturday 23rd October 2021 at Shangri-La Hotel Bangkok – Grand Ballroom. Private viewing arrangement is strongly recommended at our office from today until Saturday 16 th October 2021 by appointment only. Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) and the Thai Government are issuing new measures regularly. And we will immediately keep you informed of any further changes.

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เอื้อเสรีฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประมูล ครั้งที่ 59 จาก วันที่ 7 & 8 สิงหาคม ไปเป็นวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลลูม ตามมาตรการ "New Normal" การตรวจสอบสินค้า สามารถตรวจสอบได้ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม หรือ ได้ ณ ที่ สนง. เอื้อเสรีฯ โดยการนัดหมายวัน-เวลาตรวจสอบสินค้า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม กรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และรัฐบาล มีการประกาศมาตราการใดใดออกมาอันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ เอื้อเสรีฯ จะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


Found 2784 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Photograph - Faded B&W photograph of King Chulalongkorn, size 9.5x14 cm. mounted on black cardboard size 11x16 cm., and housed in metal photo frame size 13x18 cm. Some edging fault. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำจางๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 9.5x14 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งสีดำ ขนาด 11x16 ซม., และใส่ในกรอบโลหะขนาด 13x18 ซม. ขอบมีตำหนิเล็กน้อย (1)


more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1025  Download Blank POST-BID
Photograph - Faded B&W photograph of King Chulalongkorn, size 9x12 cm. mounted on cardboard size 10x14 cm., and housed in stenciled metal photo frame size 22x26 cm. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำจางๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 9x12 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งสีดำ ขนาด 10x14 ซม., และใส่ในกรอบรูปโลหะลายฉลุ ขนาด 22x26 ซม. (1)


more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Photograph - HRH Prince Mahidol taken in sepia photograph at A. Becke Linkstn 6, Berlin. Lower right corner bearing handwriting reads “Mahidol Prince Siam 1912”. Size 15x22 cm. mounted in grey paper size 21.5x30 cm. (1) Note :  HRH Prince Mahidol furthered his study at the Imperial Military Academy at Gross Lichterfelde in Berlin and subsequently attended the Marineschule Flensburg-Murwik (CREW 1912) 
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ซีเปีย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ทรงฉายที่ห้องภาพ A. Becke Linkstn 6, เบอรลิน มุมล่างด้านขวาเขียนด้วยลายมืออ่านได้ว่า “Mahidol Prince Siam 1912” ขนาด 15x22 ซม. ติดบนกระดาษสีเทาขนาด 21.5x30 ซม. (1 )หมายเหตุ :  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (เจ้าฟ้าทหารเรือ) ทรงเข้าศึกษาวิชาทหารเรือ ณ โรงเรียนนายเรือเฟล็นส์บวร์ค-เมือร์วีค (Marineschule Flensburg-M?rwik) โดยเป็นนักเรียนนายเรือเยอรมันรุ่น 2455 (CREW 1912)


more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Handmade picture postcard “Fchery Blossom” addressed to “Pi Lek, Siamese Legate in St. Petersburg. On obverse bearing handwriting in Thai “Missing you so much …. Mahidol”. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพประดิษฐ์ด้วยมือ “ภาพผลไม้เชอรี่” จ่าหน้าถึง “ถวายพี่เล็ก(เจ้าฟ้าจักรพงษ์) Siamese Legate in St. Petersburg ด้านหน้ามีลายมือเขียนภาษาไทย อ่านได้บางส่วนว่า “คิดถึงมาก …. มหิดล” สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Photograph - Sepai photograph King Chulalongkorn and his courtiers at an outdoor dining table. Cabinet size 14.5x10 cm. mounted on brown cardboard size 16x10.5 cm. Fine. F.(1)
ภาพถ่าย - ภาพถ่ายซีเปียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ากับเหล่าข้าราชบริพารขณะร่วมโต๊ะเสวยกลางแจ้ง ขนาด 14.5x10 ซม. ติดบนกระดาษแข็งสีน้ำตาล ขนาด 16x10.5 ซม. สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 20 photographs included 1. King Rama V opened Ban Tha Chalom Road in Samut Sakorn on 18 Marcfh R.S. 124 totally 6 photos all housed in album; and 2. 14 B&W photographs of HRH Princess Chulabhorn, the Princess Srisavangavadhana on Religious Ceremony taken on 16 April B.E. 2528. F.(20)
พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ จำนวน 20 ภาพ ประกอบด้วย 1. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดถนนตลาดบ้านท่าฉลอม เมืองสมุทสาคร วันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 จำนวน 6 ภาพ ทั้งหมดอยู่ในอัลบั้ม; และ 2. พระฉายาลักษณ์ขาวดำสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 14ภาพ ขณะทรงงานพิธีทางศาสนา ทรงฉายเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2528 F.(20)


more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Photograph & Print - Lot of print and photographs included 1. King Rama IX b&w photograph size 25x35 cm. in wooden frame size 36x50 cm.; 2. b&w photograph of unknown Luang Pow size 23x29 cm. in wooden frame 32x42 cm., and colour print of Luang Pow Pare Wat Pigunthong Singburi size 21x31 cm. in wooden frame 28x39 cm. (3)
รูปถ่ายและภาพพิมพ์ - กลุ่มภาพพิมพ์และรูปถ่าย ประกอบด้วย 1. พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขาวดำ ขนาด 25x35 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 36x50 ซม.; 2. รูปถ่ายขาวดำ หลวงพ่อไม่รู้จักชื่อ ขนาด 23x29 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 32x42 ซม., และภาพพิมพ์วีหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ขนาด 21x31 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x39 ซม. (3)


more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 307  Download Blank POST-BID
Photograph album housed 16 B&W photographs taken in Battambong Province, Piboonsongkram Province, and Srisophon at time in occupied by Thailand during WWW II. Every photo with caption in Thai. Historical photos and historical records. Fine. Extremely Rare. F.(16)
อัลบั้มรูปใส่ภาพถ่ายขาวดำ 16 ที่ถ่ายในจังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม ศรีโสภณ ซึ่งในเวลานั้นถูกยึดครองโดยประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาพถ่ายประวัติศาสตร์และบันทึกประวัติศาสตร์ สภาพดี หายากมากๆ F.(16)


more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 7 different picture postcards related to Red Cross printed by lithographt process in the reign of King Rama VII. Fine. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพรณรงค์เรื่องสุขภาพของกาชาด 7 ใบไม่ซ้ำกัน พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์หินในสมัยรัชกาลที 7 สภาพดี F.(7)


more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 89  Download Blank POST-BID
Picture postcards affixed with Indochina postage stamps used during 1904-07 from Cambodia and Laos to abroad. Fine. F.(7)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 7 ใบ ผนึกแสตมป์อินดดจีนในช่วงปี 2447-50 จากเขมรและลาวไปต่างประเทศ สภาพดี F.(7)


more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Print - Print of “The Equestrian Statue of King Rama V” with Siamese wordings read “Commemorative to celebrate in Jubilee ceremony Rattanakosin Sok 127”, size 23x31 cm., housed in wooden frame of 26x33 cm. (1)
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์ “พระรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5” พร้อมอักษรไทยอ่านได้ว่า “ที่ระลึกที่ได้ฉลองพระเดชพระคุณในงานรัชมังคลาภิเษก รัตนโกสินทรศก 127” ขนาด 23x31 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 26x33 ซม. (1)


more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 3846  Download Blank POST-BID
RAF Visitors Book autographed by Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit and Crown Prince Vachiralongkorn and Princess Ubolrat during their royal visit to RAF temporary tented camp at the Royal Thai Air Force base in Chiangmai on 16th June 1962 and 27th June 1962 respectively. Group Captain Ian Pedder the Officer Commanding the Offensive Support Wing at RAF Tengah in Singapore led his 20 squadrons of Hawker Hunter jet aircarft deployed to Chiangmai airfield to support the Thai Royal Air Force. Also included various photographs. Very interesting. Rare. F.(1+4)
สมุดเยี่ยมของ RAF พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ พระบรมโอราสธิราชธย และเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ระหว่างเสด็จเยือนค่ายพักชั่วคราวของ RAF ที่ฐานทัพอากาศเชียงใหม่ เมิ่อวันที่ 16 มิถุนายน 1962 และ 27 มิถุนายน 1962 ตามลำดับ นาวาอากาศเอก Ian Pedder the ผู้บัญชาการ Offensive Support Wing ที่ Tengah ในสิงคโปร์ ได้นำ Hawker Hunter jet aircarft 20 ฝูงบินมาประจำการที่สนามบินทหารอากาศเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายอีกหลายใบ น่าสนใจ หายาก F.(1+4)


more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Document - Scout's Letter No. 4/133 dated 25 June B.E. 2460 from Scout Chief of Staff to Treasurer of Scout Procurement Department informed that the request of 1,500 Baht for maneuvers bullet had been approved. Letter with emblem of Scout Chief of Staff on upper left corner size 8”x10”. Small hole on upper left corner and two-folded. Very interesting. F.(1) .
เอกสาร - จดหมายที่ 4/133 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460 จากเสนาธิการเสือป่าถึงนายคลังเงินกรมยกกระบัตร์ แจ้งให้ทราบว่าคำขอเบิกเงิน 1,500 บาทค่ากระสุนซ้อมรบได้รับการอนุมัติแล้ว กระดาษหัวจดหมายมีสัญลักษณ์กรมเสนาธิการเสือป่าอยู่มุมบนด้านซ้าย ขนาด 8”x10” มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ และมีรอยพับ 2 รอย น่าสนใจมาก F.(1) .


more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Official dinner seating arrangement at the Drawing Room of H.R.H. Chakrabongse's House dated 26 January 1939, preperation for 12 honourable guests included French and Belgium Ministers printed on the embossed gold emblem on card size 20x25 cm. good condition.(1) “
แผนผังที่นั่งสำหรับเสวยมื้อค่ำ ณ ห้องเสวยพระตำหนักของพระองค์เจ้าจักรพงศ์ วันที่ 26 มกราคม 1939 สำหรับแขกที่มีเกียรติ 12 ท่านซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยี่ยม พิมพ์บนกระดาษแข็งปั้มนูนตราสัญลักษณ์สีทอง ขนาด 20x25 ซม. สมบูรณ์มาก (1)


more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 18 picture postcards of which 6 cards showing important places in Siam, the rest picture of China and France. Mostly unused. Fine. See attached list. F.(18)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 18 ใบ มี 6 ใบแสดงสถานที่สำคัญในประเทศสยาม ที่เหลือภาพของประเทศจีนและฝรั่งเศส ส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ สภาพดี ดูรายละเอียดในรายการที่แนบ F.(18)


more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 102  Download Blank POST-BID
Stationery Cover - Lot of 2 stationery cover in the reign of King Rama V. The flip-flap embossed the Coat of Arms in colour. Size 26x20 cm. Very fine. VF.(2)
ซองจดหมาย - กลุ่มซองจดหมายในรัชกาลที่ 5 จำนวน 2 ซอง ฝาซองปั้มนูนตราแผ่นดิน เป็นสี 26x20 ซม. สภาพดีมาก VF.(2)


more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Sarakadee Magazine - Saraladee's Collection “Classic Publication” by Anek Navigmool, hardbound cover size 21x29 cm. Text in Thai, 224 pages with colour illustrations. Good for reference. Fine. F.(1)
วารสารสารคดี - สารคดีคอลเลคชั่น ชุดที่ 1 “สิ่งพิมพ์คลาสสิค โดยอเนก นาวิกมูล ปกอ่อน ขนาด 21x29 ซม. เป็นภาษาไทย หนา 224 หน้า พร้อมภาพประกอบสี เหมาะสำหรับอ้างอิง สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 38  Download Blank POST-BID
Souvenir Presentation: A special stamp album entitled “WITH LOVE” issued on the auspicious occasion of H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary housing the official gold replica postage stamps in total of 12 each and one souvenir sheet issued by Thailand Post Co., Ltd. Also gold plate picturing Their Majesties the King and the Queen size 3”x2.5” within the acrylic frame size 4.5”x4.5” with Thai wording in 3 lines reading as “WITH LOVE” on the occasion of Royal Gold Wedding Anniversary 28 April 2000” and booklet of H.M. the King's brief biography. This album is No. 4138. Packed in the fancy presentation box with gilt wording “WITH LOVE” in Thai. VF.(1)
สมุดอัลบั้มพิเศษ ชื่อ “ด้วยรัก” ออกเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บรรจุแสตมป์ทองจำลอง 12 ดวงและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกออกโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1 แผ่น ยังมีแผ่นทองภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ขนาด 3”x2.5”บรรจุในแผ่นอคริริคขนาด 4.5”x4.5” มีภาษาไทยด้านล่าง 3 บรรทัด อ่านได้ว่า “ด้วยรัก ในวโรกาสกาญจนาภิเษกสมรส 28 เมษายน 2543 และมีหนังสือพระราชประวัติในหลวงอย่างย่อหนึ่งเล่ม อัลบั้มนี้หมายเลข 4138 บรรจุในกล่องอย่างสวยงามและมีคำว่า”ด้วยรัก” พิมพ์ทอง VF.(1)


more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Mixed lot of 1 print, 1 photograph and 1 Royal Command included 1. B&W print of King Rama IX portrait size 9x15 cm.; 2. Colour photograph of King Rama IX size 16x22 cm.; and 3 Royal Command - 1983 Royal Promotion one Army Colonel to be Major General dated 1 Octobetr 1983, signed in Thai read Bhimibol Adulyadej Por Ror and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Minister at the time, letter head Garuda in multicolours, size 24x38 cm. All housed in alloy frame and wooden frame size 11.5x17 cm., 28x33 cm., and 28x42 cm. respectively. Very interesting. F.(3 items)
กลุ่มผสมภาพพิมพ์ 1 ภาพ, พระบรมฉายาลักษณ์ 1 ภาพ และพระบรมราชโองการ 1 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ภาพพิมพขาวดำ พระบรมสาทิศลักษณ์รัชกาลที่ 9 ขนาด 9x15 ซม.; 2. พระบรมฉายาลักษณ์สีรัชกาลที่ 9 ขนาด 16x22 ซม.; และ 3 พระบรมราชโองการ - 2526 พระบรมราชโองการเลื่อนยศพันเอกทหารบกเป็นพลตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2526 ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ กระดาษหัวจดหมายแบบครุฑพิมพ์หลากสี ขนาด 24x38 ซม. ทั้งหมดใส่ในกรอบโลหะและกรอบไม้ขนาด 11.5x17 ซม., 28x33 ซม., และ 28x42 ซม. ตามลำดับ น่าสนใจ F.(3 รายการ)


more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Journal - Lot of 10 copies of Journal of the Siam Society (JSS) included Volume 91, 94, 96, 97, 99, 104, 106, 107 part 1, 107 part 2 and 108 part 2, published during 2003-2020. Softbound cover with illustrations. Text in English. Various interested articles. Very good condition. Good for reference. F.(10)
วารสาร - กลุ่มวารสาร 10 เล่มจัดพิมพ์โดยสยามสมาคม (JSS) ประกอบด้วย เล่มที่ 91, 94, 96, 97, 99, 104, 106, 107 part 1, 107 part 2 และ 108 part 2 พิมพ์ในช่วงปี 2003-2020 ปกอ่อนพร้อมภาพประกอบ เป็นภาษาอังกฤษ มีบทความที่น่าสนใจมากมาย สภาพดี เหมาะสำหรับเป็นอ้างอิง F.(10)


more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Mixed lot of CD, cassette, video, badges, newspapers, books, magazines, photograps, etc. all related to Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit and family, totallt over 100 items. Very interesting. Inpsection suggested. (1 lot)
กลุ่ม ซีดี เทปคาสเซ็ต วีดีโอ เข็มกลัด หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร ภาพถ่าย และอื่นๆ ทั้งเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และราชบุตรราชธิดา รวมกว่า 100 รายการ น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (1 lot)


more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 89  Download Blank POST-BID
Mixed lot of over 100 items collectible in reign of Rama V - Rama IX included Red Seal Land Deed, postal card, registration label, revenues, permission to use boat in Battambong Province, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)”
กลุ่มสิ่งสะสมกว่า 100 รายการ สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย โฉนดตราแดง ไปรษณียบัตร ป้ายลงทะเบียน อากรแสตมป์ ใบอนุญาตใช้เรือ จังหวัดพระตะบอง เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)


more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
MRT Ticket - Lot of SCG's MRT ticket on occation of 100th Anniversary of the organization, in 9 promotion packets set of 3 cards and 51 packets of 1 card. All unusable. F.(78)
ตั๋วรถ MRT - กลุ่มตั๋วรถ MRT ออกโดย SCG เนื่องในวาระครบ 100 ปี กล่องโปรโมชั่น 9 กล่อง แต่ละกล่องมีตั๋ว 3 ใบ และแบบเดียว 51 ใบ ทั้งหมดใช้ไม่ได้แล้ว F.(78)


more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Lot of Scott, Standard Postage Stamp Catalog, Michelle etc., second hand usage about 20 volumes, see from photo. (20 volumes)
กลุ่มแค๊ตตาล็อค Scott, Standard Postage Stamp Catalog 2001 เล่มที่ 1-6 ปกอ่อนพร้อมภาพประกอบ สภาพผ่านการใช้งาน สภาพดี(6)


more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Stamp magazines and stamp newspaper in total of over 350 copies mostly Thai and Chinese, some with notations from the owner. Mostly softbound cover and fine. Good for reference. Inspection suggested. F.(350+)
กลุ่มวารสารแสตมป์และหนังสือพิมพ์แสตมป์ส่วนใหญ่ภาษาไทย และ ภาษาจีน รวมกว่า 350 เล่ม หลายเล่มมีการเขียนบันทึกปากกาลงในเล่ม ส่วนใหญ่ปกอ่อนและสภาพดี เหมาะสำหรับอ้างอิง ควรตรวจสอบ (350+)


more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Auction Catalog of stamps and coins from various auction houses from Europe and USA approximately from 1990-2000: Totally over 500 copies, some with notations from the owner. Mostly softbound cover and fine. Good for reference. (500+)
กลุ่มวารสารแสตมป์และแค๊ตตาล็อคประมูลของหลายสำนักเช่น ขากยุโรป อเมริกา อเมริกาใต้ รวมกว่า 500 เล่ม หลายเล่มมีการเขียนบันทึกปากกาลงในเล่ม ส่วนใหญ่ปกอ่อนและสภาพดี เหมาะสำหรับอ้างอิง ควรตรวจสอบ (500+)


more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 32000   Approx: € 820  Download Blank POST-BID
1883 First Isuue trail colour proof in green on woven paper block of 6 with 5 combination vakues(Seo, Seek, Fuang, 2xSalung & Tical), rare in large multiple, exhibition item. VF.(6)
2426 อากรแสตมป์ชุดแรก ตัวอย่างทดลองสีเขียว บล็อค 6 รวมราคา 5ชนิดในบล๊อกเดียวกัน (เสี้ยว ซีก เฟื้อง 2xสลึง และ บาท) เป็นบล๊อกใหญ่หายากมาก เหมาะกับการประกวด สวยมาก VF.(6)


more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 512  Download Blank POST-BID
1897 “Agriculture Tax 2nd Issue” 8Atts - 4Baht (#FA-6001-06) complete set of 6 values missing 1Baht(#FA-6004). Also included 8Atts on 32Atts(#FA-6007)x1, and 8Atts on 1Baht (#FA-6008)x3. Mostly unmounted mint. Fine. F.(9)
2440 “อากรค่านา ชุดที่ 2” ราคา 8อัฐ - 4บาท (#FA-6001-06) ครบชุด 6 ดวงแต่ขาดราคา 1บาท(#FA-6004) ยังมีราคา 8อัฐ บน 32อัฐ(#FA-6007)x1 ดวง และราคา 8อัฐ บน 1บาท (#FA-6008)x3 ดวง ส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี F.(9)


more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 384  Download Blank POST-BID
1883 “General Revenue - First Issue” 1salung (#FG-0004)x2; and “First Issue-Revalued” surcharge in black 1Baht on Seeo (#FG-0101), 2Baht on Seeo (#FG-0104), 4Baht on Seeo (#FG-0105) and 10Baht on Seek (#FG-0110). Fine used but some fault. F.(6)
2426 “อากรทั่วไป - ชุดแรก” ราคา 1สลึง (#FG-0004)x2 ดวง; และ “ชุดแรก - แก้ราคา” ตัวพิมพ์แก้สีดำ ราคา 1บาท บน เสี้ยว (#FG-0101), ราคา 2บาท บน เสี้ยว (#FG-0104), ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105) และราคา 10บาท บน ซีก (#FG-0110) ใช้แล้วสภาพดีแต่มีตำหนิบ้าง F.(6)


more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
1915 “Court Fee 2nd Issue - Erawan” 80b.(#FC-2110) horizontal pair. Fine used. Rare.F.(2)
2458 “ชุดฤชากร ชุดที่ 2 - ช้างสามเศียร เอราวัณ” ราคา 80บ.(#FC-2110) คู่แนวนอน ใช้แล้ว สภาพดี หายาก F.(2)


more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 769  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of orange colour Tamlung in vertical pair. Unwatermarked paper without gum. Very fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีส้ม สองดวงคู่แนวตั้ง บนกระดาษไม่มีลายน้ำและไม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(2)


more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - 1877 First Issue values Fuang, Salung, Baht, half Tamlung and Tamlung complete set of 5 perf. 13-1/2 in green purple and red-brown colour. Also other 3 colours incomplete set and mostly 13-1/2 perf. In total of 27 values. Mostly unmounted mint. Fine. Few fault. F.(27)
อากรค่านา - 2420 ชุดแรก ประกอบด้วยราคา เฟื้อง สลึง บาท กึ่งตำลึงและตำลึง ครบชุด 5 ดวง รอยปรุ 13-1/2 สีเขียว สีม่วง และสีน้ำตาลแดง ยังมีอีก 3 สีไม่ครบชุดและส่วนใหญ่รอยปรุ 13-1/2 รวมทั้งสิ้น 27 ดวง ส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีตำหนิบางดวง สภาพดี F.(27)


more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - First Issue: 1897, Receipt of paddy field tax, issue at Chantabury dated 28 July R.S.115 (1897), bearing 5 x Two Salung and Fuang, all overprinted R.S.114, making up 2 Baht, 2 Salung & 1 Fuang, the receipt is still in excellent condition with minor rough edges, extremely rare. VF (1)
อากรค่านาชุดแรก 2440 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านาออกที่จันทรบุรีลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ.115 ติดอากรค่านาชุดแรกพิมพ์ทับ “เวรพัสดุ ร.ศ.114” 5 x สองสลึงและเฟื้อง รวมเป็นสองบาทสองสลึงหนึ่งเฟื้อง เอกสารมุมหยาบเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก หายากมาก VF (1)


more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - First Issue: 1897, Receipt of paddy field tax, issue at Chantabury dated 28 July R.S.115 (1897), bearing 5 x Two Salung and Fuang, all overprinted R.S.114, making up 2 Baht, 2 Salung & 1 Fuang, the receipt is still in excellent condition with minor rough edges, extremely rare. VF (1)
อากรค่านาชุดแรก 2440 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านาออกที่จันทรบุรีลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ.115 ติดอากรค่านาชุดแรกพิมพ์ทับ “เวรพัสดุ ร.ศ.114” 5 x สองสลึงและเฟื้อง รวมเป็นสองบาทสองสลึงหนึ่งเฟื้อง เอกสารมุมหยาบเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก หายากมาก VF (1)


more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Erawan Revenue - Court Fee, 1961 Bradbury printing 10b., 20b., and 40b. 3 values overprinted SPECIMEN. Unmounted mint. Very fine. VF.(3)
อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร, 2504 ชนิดราคา10บ., 20บ., และ 40บ. 3ราคา พิมพ์ที่แบรดบูรี พิมพ์ทับด้วยอักษรอังกฤษ SPECIMEN ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(3)


more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 22000   Approx: € 564  Download Blank POST-BID
Alcoholic Beverage Tax, 1954 proof of Alcoholic Beverage Tax for 0.625 litres / 30 degrees, in green colour, 5 values in uncut on gummed paper with a 8x12.4 mm. strip in green on top. Total size of the sheet 16x96 mm. All in very fine condition, fresh and
แสตมป์สุรา, 2497 ปรู๊ฟของแสตมป์สุรา 0.625 ลิตร 30 ดีกรี สีเขียว 5 ดวงบนกระดาษกาวไม่ตัดแยกออก มีแถวสีเขียวขนาด 8x12.4 มม. อยู่ด้านบน ขนาด กรอบของแสตมป์ 16x96 มม. ทุกดวงอยู่ในสภาพเดิม สีสดและหายาก VF(5)


more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 76  Download Blank POST-BID
Occupation Revenue - Kelantan, Second Issue Portrait of Sultan, value $1. Unused without gum as issued. Good condition. F.(1)
อากรแสตมป์ - กลันตัน ชุดสอง(สุลต่าน) ราคาหน้าดวง $1 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ บนกระดาษไม่มีกาว สภาพ F.(1)


more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1282  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 1Chang (80 Baht) on 1 Salung (FG#0114) surcharged in black, totally 1 values in amount of 80 Baht paying for sentence fee. stamp was affixed on 12 February R.S. 112, tied by Appeal Court handstamp in black. Small punching hole on upper right. Document very good condition but stained at upper and right perforation. VF.(1)
เอกสาร - เอกสารผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 1ชั่ง(80บาท) บน สลึง (#FG-0114) ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 หนึ่ง รวมเป็นเงิน 80บาท จ่ายค่าตัดสิน ผนึกแสตมป์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 112, ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรูเล็กๆ เอกสารสภาพดีมาก แต่แสตมป์เป็นสนิมที่รอยปรุด้านบนและด้านขวา VF.(1)


more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Verdict dated 10 July R.S. 115 affixed with a single General Revenue First issue - Revalued 40Baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black. tied by Sanam Sathit Yutitham Appeals Court handstamp. A hole on upper right and minor fault. Fine. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินลงวันที่ 10 กรกฎาคม ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับตราสนามสถิตย์ยุติธนรรม ศาลอุทธรณ์ มุมบนด้านขวาเจาะรูหนึ่งรูและมีตำหนิ สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Court of Appeals on 28 August R.S. 114 affixed with 1 single General Revenue First Issue - Revalued 40baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black, totally 1 value in amount of 40baht paying for sentence fee. Stamp tied by Court of Appreals in black ink. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ร.ศ. ได้ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 40บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 40 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลด้วยหมึกสีดำ F.(1)


more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Sentence of Civil Court No. 360/114 affixed with 1 single General Revenue First Issue - Revalued 20baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharged in black, in amount of 20baht paying for sentence fee. Stamp tied by Court of Appreals and handwriten “Nai Sanur” in black ink. Upper left with 2 holes. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินของศาลแพ่ง ที่ 360/114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง รวม 1 ดวง เป็นเงิน 20 บาท จ่ายค่าตัดสิน ประทับตราศาลและลายมือเขียน “นายเสนอ” ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายมีรู 2 รู F.(1)


more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Verdict affixed with 2 singles General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seek (#FG-0107) surcharged in black, one stamp affixed on 14 February R.S. 115 by Defendant and another affixed on 20 February R.S. 115 by Plaintiff. Both tied by Sanam Sathit Yutitham Appeals Court handstamp dated 17 February R'S' 115 and 21 February R'S' 115 respectively in black. A hole on upper left. Fine. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 ซีก (#FG-0107) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 2 ดวง ดวงหนึ่งปิดโดยจำเลยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 และอีกดวงหนึ่งปิดโดยโจทก์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ทั้งสองประทับตราสนามสถิตย์ยุติธนรรม ศาลอุทธรณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 และ 21 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 115 ตามลำดับ ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านซ้ายเจาะรูหนึ่งรู สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Civil Case affixed with a single General Revenue - Revalued 4Baht on Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 1Baht on Seeo (#FG-0102) in strip of 3 and at lower right corner1 pair surcharge in black, 1Att on 1 seeo (#FG-0101) in 2 strips of 4 surcharged in black, and Agriculture Tax 2salung, totally 15 values in amount of 9Baht 2 Salung and 8 Atts, tied by Court of Appreals - Civil Case handstamp in black. Minor fault at lower right corner. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 1 ดวง, ราคา 1บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0102) แถวแนวนอน 3 ดวง และที่มุมล่างขวา 1 คู่ ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 1อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) แถวแนวนอน 4 ดวง 2 แถว ตัวพิมพ์แก้สีดำ และอากรค่านา ราคา 2 สลึง 1 ดวง รวม 17 ดวง เป็นเงิน 9 บาท 2 สลึง 8 อัฐ ประทับตราศาลอุทธรณ์คดีราษฎรด้วยหมึกสีดำ มุมล่างด้านขวามีตำหนิ (1)


more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals - Civil Case No. 2367 dated 8 December R.S. 112 franking with General Revenue First Issue - Revalued 10baht on 1 Seek (#FG-0110) surcharged in black, and General Revenue First issue 1Tical(#FG-0005) strip of 6, totally 7 values in amount of 16baht paying for sentence fee 10baht and no mention 6baht paying for what. Stamps tied by “X” in black ink. Upper left with a hole. Nicely mounted on exhibit page. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ - คดีราษฎร ที่ 2367 วันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 10บาท บน 1ซีก (#FG-0110) ตัวพิมพ์แก้สีดำ หนึ่งดวง และอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005) แถวแนวนอน 6 ดวง รวม 7 ดวง เป็นเงิน 16บาท จ่ายค่าตัดสิน 10บาท อีก 6บาท ไม่ได้ระบุว่าจ่ายค่าอะไร แสตมป์ถูกขีดฆ่าด้วย “X” หมึกสีดำ มุมบนซ้ายมีรู 1 รู จัดอย่างสวยงามบนกระดาษสำหรับการประกวด F.(1)


more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Court Document affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20 Baht on 1 Sik (#FG-0111) surcharged in black and 4 Baht on Seeo (#FG-0105) totally 2 values in amount of 24 Baht, paying for sentence 20 Baht and copying verdict 4 Baht, tied by Civil Court handstamp in black. Stamp 4 Baht damaged. Upper left with 1 hole. Left and bottom fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) และราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ทั้งสองดวงตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 2 ดวง เป็นเงิน 24 บาท จ่ายค่าตัดสิน 20 บาท และค่าคัดลอกคำตัดสิน 4 บาท ประทับตราศาลคดีราษฎรด้วยหมึกสีดำ แสตมป์ราคา 4 บาทชำรุด มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 1 รู มีด้านซ้ายและด้านล่างมีตำหนิ F.(1)


more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Nakhon Chai Sri Town Office dated 2 October R.S. 115 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0106) surcharged in red horizontal strip of 3 totally 3 values in amount of 12 Baht, tied by Judge's seal in red. Upper left with 3 holes. Document fault but still fine. F.(1)
เอกสาร- เอกสารของที่ทำการเมืองนครไชยศรี ลงวันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ. 115 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0106) ตัวพิมพ์แก้สีแดง แถวแนวนอน 3 ดวง รวม 3 ดวง เป็นเงิน 12 บาท ประทับตราของพิพากษาด้วยหมึกสีแดง มุมบนด้านซ้ายเจาะรู 3 รู เอกสารมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(1)


more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 256  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals dated 31 May R.S. 112 affixed with one each General Revenue First Issue - Revalued 4Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, 20Baht on 1 Seek (#FG-0111) surcharged in black, and damaged 40Baht on 1 Seek (#FG-0112) surcharged in black. Stamps tied by Court of Appreals-Civil case handstamp in black ink. Upper edge, lower edge and left side fault. (1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม ร.ศ. 112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, ราคา 20 บาท บน 1 ซีก (#FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ, และราคา 40 บาท บน 1 ซีก (#FG-0112) ตัวพิมพ์แก้สีดำ อย่างละดวงแต่ดวงสุดท้ายมีรอยฉีกขาด ทั้งหมดประทับตราศาลอุทธรณ์ขคดีราษฎร ด้วยหมึกสีดำ ขอบด้านบน ขอบด้านล่างและด้านซ้ายมีตำหนิ (1)


more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Court of Appeals No. 396/112 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 4 Baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black totally 1 value in amount of 4 Baht, tied by Appeal Court handstamp in black. Upper right with 1 hole. Center folded. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์ ที่ 396/112 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก - แก้ราคา ราคา 4 บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตัวพิมพ์แก้สีดำ รวม 1 ดวง เป็นเงิน 4 บาท ประทับตราศาลอุทธรณ์ด้วยหมึกสีดำ มุมบนด้านขวาเจาะรู 1 รู มีรอยพับตรงกลาง F.(1)


more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Civil Court's document No. 21/113 dated 20 June R.S. 113 affixed with 1 single General Revenue First Issue - Revalues 4baht on 1 Seeo (#FG-0105) surcharged in black, tied by Civil Court-Revenue handstamp in black. Nicely housed on exhibit page. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลแพ่ง ที่ 21/113 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ. 113 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 4บาท บน 1 เสี้ยว (#FG-0105) ตังพิมพ์แก้สีดำ จำนวน 1 ดวง ประทับตราศาลแพ่ง-สรรพากรด้วยหมึกสีดำ จัดอย่างสวยงามบนกระดาสำหรับการประกวด F.(1)


more details

LOT NO: 100    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 128  Download Blank POST-BID
Document - Document of Appeals Court Civil Case No. 2159 dated 9 November R.S. 111 affixed with General Revenue First Issue 1 Tical (#FG-0006) horizontal strip of 5 and 1 single, 1 Salung (#FG-0004)x3, and Revalued 1Att on 1 Seeo (#FG-0101)x8 surcharged in black, totally 17 values in amount of 6 Baht, 3 Salung and 8 Atts, tied by “X” in black ink. All stamps of 1 Salung value and 1Attx1 damaged. Document fault. F.(1)
เอกสาร - เอกสารศาลอุทธรณ์คดีราษฎร ที่ 2159 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ร.ศ. 111 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 บาท (#FG-0006) แถวแนวนอน 5 และดวงเดี่ยว 1 ดวง, ราคา 1 สลึง (#FG-0004) 3 ดวง, และผนึกอากรทั่วไปชุดแรก ราคา 1 อัฐ บน 1 เสี้ยว (#FG-0101) ตัวพิมพ์แก้สีดำ 8 ดวง รวม 17 ดวง เป็นเงิน 6 บาท, 3 สลึง กับอีก 8 อัฐ ขีดฆ่าด้วยเครื่องหมาย “X” ด้วยมือหมึกสีดำ แสตมป์ราคา 1 สลึงทั้งหมด และราคา 1 อัฐ 1 ดวง เสีย เอกสารมีตำหนิ F.(1)

Found 2784 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 3rd and 4th April 2021; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price